Kroužky 2024/2025

Počet nalezených kroužků: 173

Aerobik - mladší

ÚT 17:30-18:30

Věk 7-11

1 550 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek Aerobik - mladší je určen pro dívky, které nechtějí cvičit na vrcholové úrovni, ale jen tak pro radost. Kroužek je nesoutěžního charakteru. Hlavním cílem bude zvládnutí základních kroků aerobiku. V průběhu roku se děvčata budou učit složitější variace a sestavy. Do hodin budou zařazovány pohybové hry a akrobatická cvičení, cvičení s náčiním i nářadím. Činnost bude zaměřena na rozvoj vytrvalosti, prostorové orientace, pohybové koordinace, svalové rovnováhy a pohybové paměti s přihlédnutím k věku a individuálním schopnostem dívek. V případě zájmu dívek se skupina může účastnit vystoupení.

Airsoft

ČT 16:00-18:00

Věk 10-18

2 250 Kč / rok

Externí prostory

Volno

Airsoft je moderní druh vojenského sportu podobný paintballu, místo munice s barvou se v něm však používají malé plastovo-keramické kuličky (dle vojenské terminologie správně broky). Je potřeba mít vlastní zbraň + ochranné pomůcky. V kroužku se děti seznámí s teorií airsoftových zbraní a střeliva, se základy vojenské taktiky, a využití obojího v praxi. V zimních měsících (resp. v případě špatného počasí) kroužek využívá klubovny DDM ALFA a s dětmi se probírá teorie, případně se nekoná. V ostatních měsících se scházejí v přírodě, kde si vědomosti a schopnosti testují v praxi. Další informace a aktuality na stránce Airsoft Club Pardubice Polabiny

ALFÍK - mini školka čtvrtek

ČT 09:00-11:30

Věk 2-4

3 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

ALFÍK je určen dětem ve věku od 2,5 let, které čeká nástup do MŠ (podle vyspělosti i děti mladší). Kroužek ALFÍK poskytuje dětem získat nové zkušenosti. Naučí se vnímat jinou autoritu, než je rodič. Zařadí se do kolektivu a pozná fungovaní v něm, bez přítomnosti rodičů. Činnost je rozdělena na několik částí. V první si děti hrají v herně,kde mají k dispozici hračky k zábavě, ale i integrační hry rozvíjející jejich motoriku, znalosti a vědomosti. Mají zde kuličkový bazén. Další část je věnovaná svačince a základům stolování. Věnujeme se cvičení na základě říkadel a učíme se jednoduché písničky. Pravidelná je výtvarná činnost.Děti si odnesou obrázek. Oblíbená je návštěva ZOO koutku DDM ALFA a promítání krátké pohádky. Svačiny a pití si nosí svoje, v přiměřeném množství. Doporučujeme pohodlné oblečení, přezůvky a náhradní oblečení. Vše podepsané, včetně svačin. DŮLEŽITÉ: DO KROUŽKU SE PŘIJÍMAJÍ VÝHRADNĚ DĚTI BEZ PLENEK. NA PRVNÍ HODINU PŘINESTE KRABIČKU PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ. Pedagog má právo nepřijmout dítě se známky nachlazení (úporná rýma, kašel). Cena je na školní rok. Možnost pololetní platby. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 2,5 - 4 let. Týdenní hodinová dotace je 2.5h.

ALFÍK - mini školka úterý

ÚT 09:00-11:30

Věk 2-4

3 050 Kč / rok

hp ALFA

Poslední 3 místa

ALFÍK je určen dětem ve věku od 2,5 let, které čeká nástup do MŠ (podle vyspělosti i děti mladší). Kroužek ALFÍK poskytuje dětem získat nové zkušenosti. Naučí se vnímat jinou autoritu, než je rodič. Zařadí se do kolektivu a pozná fungovaní v něm, bez přítomnosti rodičů. Činnost je rozdělena na několik částí. V první si děti hrají v herně, kde mají k dispozici hračky k zábavě, ale i integrační hry rozvíjející jejich motoriku, znalosti a vědomosti. Mají zde kuličkový bazén. Další část je věnovaná svačince a základům stolování. Věnujeme se cvičení na základě říkadel a učíme se jednoduché písničky a prstovou gymnastikou. Pravidelná je výtvarná činnost. Děti si odnesou obrázek. Oblíbená je návštěva ZOO koutku DDM ALFA a promítání krátké pohádky. Svačiny a pití si nosí svoje, v přiměřeném množství. Doporučujeme pohodlné oblečení, přezůvky a náhradní oblečení. Vše podepsané, včetně svačin. DŮLEŽITÉ: DO KROUŽKU SE PŘIJÍMAJÍ VÝHRADNĚ DĚTI BEZ PLENEK. NA PRVNÍ HODINU PŘINESTE KRABIČKU PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ. Pedagog má právo nepřijmout dítě se známky nachlazení (úporná rýma, kašel). Cena je na školní rok. Možnost pololetní platby. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 2,5 - 4 let. Týdenní hodinová dotace je 2,5h.

Angličtina dospělí I

ÚT 18:00-19:00

Věk 18-99

2 650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Tento kurz je určený pro dospělé začátečníky. Hodiny jsou zaměřeny na základy angličtiny. Vedoucí kroužku: Michal Čumpl

Angličtina dospělí II

ÚT 19:00-20:00

Věk 18-99

2 650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Tento kurz je určený pro dospělé začátečníky, kteří u nás již angličtinu měli, nebo kteří jsou takzvaní "věční začátečníci". Počítám s tím, že základy angličtiny už mají. Vedoucí kroužku: Michal Čumpl

Angličtina hrou - 1

ČT 15:00-16:00

Věk 4-6

2 250 Kč / rok

hp ALFA

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek je určen výhradně pro předškolní děti. Výuka probíhá ve skupině předškolních dětí, kde se jazyk učí zábavnou formou - pomocí her, obrázků, říkanek a písniček. Vedoucí kroužku: Eliška (Olí) Ročková

Angličtina konverzace - mladší

PÁ 15:00-16:00

Věk 9-11

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je určen pro děti, které mají základní znalosti anglického jazyka již zvládnuté. Cílem tohoto kroužku je poskytnout dětem možnost rozšíření znalostí jazyka. Výuka bude probíhat především formou konverzace. Učení bude probíhat v malé skupině účastníků s individuálním přístupem lektora. Vedoucí kroužku: Tereza Ceplová

Angličtina konverzace - starší

PÁ 16:00-17:00

Věk 12-14

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je určen pro děti, které mají základní znalosti anglického jazyka již zvládnuté. Cílem tohoto kroužku je poskytnout dětem možnost rozšíření znalostí jazyka. Výuka bude probíhat především formou konverzace. Učení bude probíhat v malé skupině účastníků s individuálním přístupem lektora. Vedoucí kroužku: Tereza Ceplová

Angličtina začátečníci - 1

ÚT 15:00-16:00

Věk 7-10

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Cílem tohoto kroužku je děti naučit základům daného jazyka formou zábavy, her, obrázků. Výuka probíhá v uvolněné atmosféře, ve skupince 5 - 10 dětí. Vedoucí kroužku: Dagmar Kopicová

Angličtina začátečníci - 2

ÚT 16:00-17:00

Věk 8-10

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Cílem tohoto kroužku je děti naučit základům daného jazyka formou zábavy, her, obrázků. Výuka probíhá v uvolněné atmosféře, ve skupince 5 - 10 dětí. Vedoucí kroužku: Dagmar Kopicová

Baletní přípravka

ČT 17:00-18:00

Věk 4-7

1 550 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Tento kroužek je určen pro dívky, které rády tančí. Cílem kroužku je naučit děvčata základní baletní kroky, skoky i různé variace a především zlepšit celkové držení těla. Důraz je zde kladen na všestranný pohybový rozvoj, správnou koordinaci těla a radost z pohybu. Vzhledem k věku účastníků je kroužek veden hravou formou a náročnější aktivity jsou prokládány hrou a relaxačními prvky. Kroužek je nesoutěžní. V závěru roku se dívky mohou účastnit vystoupení na akcích, které pořádá DDM ALFA.

Bowling mini přípravka

ST 16:00-17:00

Věk 5-7

1 450 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je určený pro všechny chlpace a děvčata,kteří chtějí poznávat nové sportovní aktivity. Bowling je pohodový nenáročný sport, nezávislý na počasí. Základy hry si děti budou osvojovat v DDM ALFA na přenosných dětských bowligových drahách. Součástí hodiny budou okrajově zařazeny sportovní hry a cvičení pro získání fyzické kondice. Vše bude přizpůsobeno počtu a věku dětí.

Bowling profi pro děti

ČT 16:00-17:00

Věk 7-15

3 650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Bowling – od roku 2024 bude zařazen mezi olympijské sporty. Lekce probíhat v Ohrazenicích na drahách v hotelu Trim v postupnosti MHD č.13./2 min./ Sport je určen pro děti, které nemají rády fyzickou námahu, ale i jako relaxace od učení a zátěžových sportů. Bowling je pohodlný, bezpečný a nezávislý na počasí.  Děti se zábavnou formou seznámí s pravidly hry a její historii. Převážná část výuky bude věnovaná samotné hře. Výuka probíhá pod vedením zkušeného trenéra. V ceně kroužku je zahrnuta bowlingová dráha, zapůjčení bowlingových bot. Hodiny budou probíhat na profesionálních drahách. Hráči budou rozděleni na drahách na nováčky a zkušené hráče. Na jedné dráze budou maximálně 4 hráči.

Břišní tanec ZŠ Bohdaneč

Věk 7-15

1 550 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Činnost je zaměřena na výuku břišního nebo také orientálního tance. Jde o estetické spojení zdravého pohybu, které podporuje správné držení těla, formování postavy zejména v oblasti břicha, hrudníku a paží. Děti se učí taneční choreografie, se kterými mohou vystoupit akcích v rámci DDM ALFA. Po domluvě možná i účast na taneční soutěži či orientální show. Kroužek vede mistryně v orientálích tancích Tereza Baladová.

Buď fit

ČT 16:00-17:00

Věk 12-16

1 500 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je určen pro dívky, které nechtějí cvičit na vrcholové úrovni, ale pohyb jim není cizí. Činnost  kroužku bude různorodá. Vedle základů aerobiku si dívky zacvičí zumbu, step aerobik; vyzkouší si cvičení na fit-ballech. Náplní kroužku bude také kondiční cvičení, kruhový trénink, strečink. V případě zájmu mohou v průběhu roku dívky navštívit fitness-centrum, setkat se s výživovou poradkyní či se účastnit vystoupení na akcích, které pořádá DDM ALFA.

Bylinkáři - Vychytávky

ČT 16:00-16:55

Věk 7-15

1 650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Na kroužku si vyzkoušíme domácí výrobu různých zlepšováků a vychytávek. Vyrábět budeme domácí gely na prádlo, mýdla, svíčky, krémy, tablety na čištění wc. Zkusíme staré recepty našich babiček na léčivé čaje a sirupy, nakládanou zeleninu. Vyrobíme si zajímavé dárkové předměty, budeme recyklovat a vytvářet originální výrobky s netradičních materiálu. Vyzkoušíme nápady dětí a inspiraci budeme hledat kolem sebe, na internetu i v starých knížkách. Pokusíme se vypěstovat léčivé i aromatické bylinky. Využívat budeme zahradu při DDM ALFA.

Cvičení dětí s rodiči 10 hod.

ST 10:00-11:00

Věk 2-4

650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Cvičení je přiměřené věku dětí. Během roku se společně s dětmi naučíme jednoduché říkanky, které budou spojeny s pohybem. Náplní kroužku jsou cvičení zaměřená na rozvoj obratnosti a motoriky. Zařazeny jsou psychomotorická cvičení. Cvičení na nářadí a s náčiním, vše formou hry. Využívají se pomůcky vhodné k věku dětí, které je motivují. Cílem je rozvinout samostatnost a ulehčit dětem působení v dětskému kolektivu.

Cvičení dětí s rodiči 9 hod.

ST 09:00-10:00

Věk 2-4

650 Kč / rok

hp ALFA

Poslední 4 místa

Cvičení je přiměřené věku dětí. Během roku se společně s dětmi naučíme jednoduché říkanky, které budou spojeny s pohybem. Náplní kroužku jsou cvičení zaměřená na rozvoj obratnosti a motoriky. Zařazeny jsou psychomotorická cvičení. Cvičení na nářadí a s náčiním, vše formou hry. Využívají se pomůcky vhodné k věku dětí, které je motivují. Cílem je rozvinout samostatnost a ulehčit dětem působení v dětskému kolektivu.

Čtenářský klub

Věk 8-15

1 650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

V čtenářském klubu si klademe za cíl vytvořit přátelské prostředí pro všechny milovníky knih, ale i pro děti, které se knížek bojí a rádi by se třeba ve čtení zlepšily. Knížky si budeme nejen číst, ale budeme si o nich i vyprávět, tvořit stručné zápisky, budeme si vést čtenářský deník. Pokusíme se porozumět textu, postavám, pokusíme se o vlastní interpretaci.

Elektrotechnici

PO 17:30-19:30

Věk 10-18

2 450 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Náplň kroužku tvoří pájení, teorie složitějších obvodů a součástek, práce s osciloskopem, práce s elektronickými destičkami, složitější stavebnice, složitější spínače a vypínače, práce se zesilovači. Každoročně se členové pravidelně zúčastňují krajského i republikového kola v radioelektronice s velmi dobrými výsledky.

Fashion klub

ČT 15:00-16:00

Věk 8-15

1 650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

V tomto klubu se dívky seznámí se zdravým životním stylem a správnou životosprávou. Nebude chybět ani pohled na dnešní módu, výroba menších módních doplňků, návrhy oblečení, šperků. Zkusíme batikovat, malovat na hedvábí, naučíme se základy šití aj. Budeme se věnovat i péči o pleť, vlasy. Naučíme se o sebe správně pečovat. Pokud bude zájem bude možné pozvat kosmetičku, výživového poradce apod. Náplň kroužku bude vycházet z přání a požadavků dané skupiny a jejich věku.

Florbal - dívky

PO 16:00-17:30

Věk 6-17

Externí prostory

Volno

Cena kroužku se skládá z více položek (více tréninků týdně, zápasy, klubové akce, ...). Veškeré informace naleznete na webu oddílu (níže) nebo mě kontaktujte e-mailem ondrej.jiranek@ddmalfa.cz Florbal je jeden z nejpopulárnějších sportů v Evropě (po hokeji a fotbale). Průpravná cvičení, seznámení se s pravidly florbalu a jejich následný nácvik napomáhají k rozvoji samostatnosti, dynamiky, prostorové orientace, svalové rovnováhy a samozřejmě v neposlední řadě k rozvoji fyzické zdatnosti dětí. V průběhu roku bude družstvo hrát soutěž ČFbU a případné další přátelské turnaje. Úzce ve florbalu spolupracujeme s místním oddílem HAGA Pardubice, který se jako jediný v okolí věnuje zvlášť dívčímu florbalu v samostatných tréninkových skupinách, pod jehož hlavičkou hrajeme mj. soutěžní utkání. Vedoucí kroužku absolvují pravidelná školení od florbalového svazu, zároveň jsou zkušenými pedagogy v DDM. Tréninky probíhají zpravidla 3x týdně, více informací v členské sekci oddílu (resp. e-mailem).

Florbal - dorost

PO 19:00-20:30

Věk 14-16

Externí prostory

Volno

Cena kroužku se skládá z více položek (více tréninků týdně, zápasy, klubové akce, ...). Veškeré informace naleznete na webu oddílu (níže) nebo mě kontaktujte e-mailem ondrej.jiranek@ddmalfa.cz Florbal je jeden z nejpopulárnějších sportů v Evropě (po hokeji a fotbale). Průpravná cvičení, seznámení se s pravidly florbalu a jejich následný nácvik napomáhají k rozvoji samostatnosti, dynamiky, prostorové orientace, svalové rovnováhy a samozřejmě v neposlední řadě k rozvoji fyzické zdatnosti dětí. V průběhu roku bude družstvo hrát soutěž ČFbU a případné další přátelské turnaje. Úzce ve florbalu spolupracujeme s místním oddílem HAGA Pardubice, pod jehož hlavičkou hrajeme mj. soutěžní utkání. Vedoucí kroužku se účastní pravidelných trenérských školení v rámci florbalového svazu, zároveň jsou zkušenými pedagogy v DDM. Tréninky probíhají zpravidla 3x týdně, více informací v členské sekci oddílu (resp. e-mailem).

Florbal - minipřípravka

ST 16:30-17:30

Věk 4-6

2 250 Kč / rok

Externí prostory

Volno

Florbal je jeden z nejpopulárnějších sportů v Evropě (po hokeji a fotbale). Průpravná cvičení, seznámení se s pravidly florbalu a jejich následný nácvik napomáhají k rozvoji samostatnosti, dynamiky, prostorové orientace, svalové rovnováhy a samozřejmě v neposlední řadě k rozvoji fyzické zdatnosti dětí. V činnosti kroužku se zaměřujeme primárně na všeobecný pohybový rozvoj dětí a vybudování zdravých návyků k pohybu. Vedoucí kroužku se účastní pravidelných trenérských školení v rámci florbalového svazu, zároveň jsou zkušenými pedagogy v DDM. Kroužek probíhá v tělocvičně gymnázia Mozartova.

Florbal - mladší žáci

PO 17:30-19:00

Věk 9-12

Externí prostory

Volno

Cena kroužku se skládá z více položek (více tréninků týdně, zápasy, klubové akce, ...). Veškeré informace naleznete na webu oddílu (níže) nebo mě kontaktujte e-mailem ondrej.jiranek@ddmalfa.cz Florbal je jeden z nejpopulárnějších sportů v Evropě (po hokeji a fotbale). Průpravná cvičení, seznámení se s pravidly florbalu a jejich následný nácvik napomáhají k rozvoji samostatnosti, dynamiky, prostorové orientace, svalové rovnováhy a samozřejmě v neposlední řadě k rozvoji fyzické zdatnosti dětí. V průběhu roku bude družstvo hrát soutěž ČFbU a případné další přátelské turnaje. Úzce ve florbalu spolupracujeme s místním oddílem HAGA Pardubice, pod jehož hlavičkou hrajeme mj. soutěžní utkání. Vedoucí kroužku se účastní pravidelných trenérských školení v rámci florbalového svazu, zároveň jsou zkušenými pedagogy v DDM. Tréninky probíhají zpravidla 3x týdně, více informací v členské sekci oddílu (resp. e-mailem).

Florbal - přípravka

PO 17:00-18:00

Věk 6-9

2 250 Kč / rok

Externí prostory

Volno

Florbal je jeden z nejpopulárnějších sportů v Evropě (po hokeji a fotbale). Průpravná cvičení, seznámení se s pravidly florbalu a jejich následný nácvik napomáhají k rozvoji samostatnosti, dynamiky, prostorové orientace, svalové rovnováhy a samozřejmě v neposlední řadě k rozvoji fyzické zdatnosti dětí. V činnosti kroužku se zaměřujeme primárně na všeobecný pohybový rozvoj dětí a vybudování zdravých návyků k pohybu. Vedoucí kroužku se účastní pravidelných trenérských školení v rámci florbalového svazu, zároveň jsou zkušenými pedagogy v DDM. V průběhu roku dětem nabízíme možnost odehrát několik turnajů, kterých se účastníme ve spolupráci s místním florbalovým oddílem HAGA Pardubice Kroužek probíhá v tělocvičně ZŠ Polabiny 2.

Florbal - přípravka

ST 17:30-18:30

Věk 6-9

2 250 Kč / rok

Externí prostory

Volno

Florbal je jeden z nejpopulárnějších sportů v Evropě (po hokeji a fotbale). Průpravná cvičení, seznámení se s pravidly florbalu a jejich následný nácvik napomáhají k rozvoji samostatnosti, dynamiky, prostorové orientace, svalové rovnováhy a samozřejmě v neposlední řadě k rozvoji fyzické zdatnosti dětí. V činnosti kroužku se zaměřujeme primárně na všeobecný pohybový rozvoj dětí a vybudování zdravých návyků k pohybu. Vedoucí kroužku se účastní pravidelných trenérských školení v rámci florbalového svazu, zároveň jsou zkušenými pedagogy v DDM. V průběhu roku dětem nabízíme možnost odehrát několik turnajů, kterých se účastníme ve spolupráci s místním florbalovým oddílem HAGA Pardubice Kroužek probíhá v tělocvičně gymnázia Mozartova.

Florbal - starší žáci

PO 17:30-19:00

Věk 12-14

Externí prostory

Volno

Cena kroužku se skládá z více položek (více tréninků týdně, zápasy, klubové akce, ...). Veškeré informace naleznete na webu oddílu (níže) nebo mě kontaktujte e-mailem ondrej.jiranek@ddmalfa.cz Florbal je jeden z nejpopulárnějších sportů v Evropě (po hokeji a fotbale). Průpravná cvičení, seznámení se s pravidly florbalu a jejich následný nácvik napomáhají k rozvoji samostatnosti, dynamiky, prostorové orientace, svalové rovnováhy a samozřejmě v neposlední řadě k rozvoji fyzické zdatnosti dětí. V průběhu roku bude družstvo hrát soutěž ČFbU a případné další přátelské turnaje. Úzce ve florbalu spolupracujeme s místním oddílem HAGA Pardubice, pod jehož hlavičkou hrajeme mj. soutěžní utkání. Vedoucí kroužku se účastní pravidelných trenérských školení v rámci florbalového svazu, zároveň jsou zkušenými pedagogy v DDM. Tréninky probíhají zpravidla 3x týdně, více informací v členské sekci oddílu (resp. e-mailem).

Florbal - ZŠ Polabiny 3

PÁ 15:00-16:00

Věk 6-10

2 250 Kč / rok

Externí prostory

Volno

Florbal je jeden z nejpopulárnějších sportů v Evropě (po hokeji a fotbale). Průpravná cvičení, seznámení se s pravidly florbalu a jejich následný nácvik napomáhají k rozvoji samostatnosti, dynamiky, prostorové orientace, svalové rovnováhy a samozřejmě v neposlední řadě k rozvoji fyzické zdatnosti dětí. V činnosti kroužku se zaměřujeme primárně na všeobecný pohybový rozvoj dětí a vybudování zdravých návyků k pohybu. Vedoucí kroužku se účastní pravidelných trenérských školení v rámci florbalového svazu, zároveň jsou zkušenými pedagogy v DDM.

Folklórní zpěv Holoubek

PO 17:00-18:00

Věk 5-7

650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Výuka lidového zpěvu pouze pro členy Folklórního souboru Holoubek. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: dle věkové kategorie.

Folklórní zpěv Radost 1

PO 16:00-17:00

Věk 7-10

650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Výuka lidového zpěvu pouze pro členy Folklórního souboru Radost 1. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: dle věkové kategorie.

Folklórní zpěv Radost 2

PÁ 17:00-18:00

Věk 10-15

650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Výuka lidového zpěvu pouze pro členy Folklórního souboru Radost 2. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: dle věkové kategorie.

Folklórní zpěv Radost 3

PÁ 17:00-18:00

Věk 15-18

650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Výuka lidového zpěvu pouze pro členy Folklorního souboru Radost 3. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: dle věkové kategorie.

Fotíme mobilem

ÚT 14:30-15:30

Věk 9-15

1 750 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek Focení mobilem je určen pro děti a mládež od 4. do 9. třídy. Je určen jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilejší fotografy. Využívání mobilů je novou disciplínou, kterou rádi využívají i profesionální fotografové. Nejlepším fotoaparátem je ten, který máme vždy při sobě! Toto heslo vyjadřuje velkou oblibu mobilních telefonů a naše fotografická škola se snaží telefony přivést k velkým fotoaparátům jako jejich velmi vhodný doplněk. Děti buď budou moci zůstat u telefonů nebo dále pokračovat v naší škole a naučit se zajímavé a překrásné fotografické disciplíně. Cílem zájmového útvaru je zajímavé rozšíření znalosti zájemců, podpořit jejich chuť a úsilí fotografovat. Naučit se správně používat mobil na focení, využívat všechny fotografické dovednosti, pracovat s kompozicí, zlatým řezem, využívat zajímavé formáty. Fotky budou děti upravovat přímo v mobilu a po dohodě umisťovat na sociální sítě. Nezbytnou součástí je prezentace vlastní tvorby na vernisážích DDM ALFA, kde budou mít fotky z mobilů svoje samostatné místo. Praxe bude rozmanitá, navážeme na teorii. Budeme využívat bohaté možnosti focení telefonů, úprav, ořezů, práce s hloubkou ostrosti, barvami, využívání kreativních možností. Nemine nás také práce v různých světelných podmínkách, v protisvětle apod. Součástí praxe budou procházky a zajímavé výlety.

Fotografujeme 1 - začátečníci

ST 16:00-17:30

Věk 9-15

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

DDM ALFA v roce 2019 otevřel první ročník fotografické školy pro širokou veřejnost s cílem sledovat moderní trendy a učit fotografy stále nové věci s využitím workshopů, vernisáží, výletů a pobytových akcí. Od nového školního roku 2024/2025 budeme pokračovat ve výuce, která poskytne základy ve výuce fotografie, zpracování fotek v grafických programech a jejich následnou prezentaci. Děti a mládež se budou účastnit pravidelné výuky v zájmových útvarech během celého školního roku. Nedílnou součástí výuky budou výlety a vícedenní akce. Připravujeme zajímavé přednášky s fotografy na různá témata. Kroužek je určen pro děti a mládež od 5. do 9. třídy. Je určen především pro začátečníky, které baví fotografování a kteří se chtějí něco naučit. Teorie bude zastoupena v menší míře, především se zaměříme na focení v praxi. Kroužek je určen pro digitální fotoaparáty bez omezení typů a značek. Cílem kroužku je naučit děti správně fotografovat, upravovat fotky v počítači a prezentovat je internetu a vernisážích. Praxe bude velmi rozmanitá. Procházky, akce, výlety včetně plánovaného příměstského tábora o letních prázdninách. Zaměříme se na fotografování lidí, zajímavých akcí, nemine nás krajina a příroda.

Fotografujeme 1 - začátečníci

ČT 15:00-16:30

Věk 9-15

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

DDM ALFA v roce 2019 otevřel první ročník fotografické školy pro širokou veřejnost s cílem sledovat moderní trendy a učit fotografy stále nové věci s využitím workshopů, vernisáží, výletů a pobytových akcí. Od nového školního roku 2024/2025 budeme pokračovat ve výuce, která poskytne základy ve výuce fotografie, zpracování fotek v grafických programech a jejich následnou prezentaci. Děti a mládež se budou účastnit pravidelné výuky v zájmových útvarech během celého školního roku. Nedílnou součástí výuky budou výlety a vícedenní akce. Připravujeme zajímavé přednášky s fotografy na různá témata. Kroužek je určen pro děti a mládež od 5. do 9. třídy. Je určen především pro začátečníky, které baví fotografování a kteří se chtějí něco naučit. Teorie bude zastoupena v menší míře, především se zaměříme na focení v praxi. Kroužek je určen pro digitální fotoaparáty bez omezení typů a značek. Cílem kroužku je naučit děti správně fotografovat, upravovat fotky v počítači a prezentovat je internetu a vernisážích. Praxe bude velmi rozmanitá. Procházky, akce, výlety včetně plánovaného příměstského tábora o letních prázdninách. Zaměříme se na fotografování lidí, zajímavých akcí, nemine nás krajina a příroda.

Fotografujeme 2 - mírně pokročilí

ST 17:30-19:00

Věk 10-15

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

DDM ALFA v roce 2019 otevřel první ročník fotografické školy pro širokou veřejnost s cílem sledovat moderní trendy a učit fotografy stále nové věci s využitím workshopů, vernisáží, výletů a pobytových akcí. Od nového školního roku 2024/2025 budeme pokračovat ve výuce, která poskytne rozšíření základů výuky fotografie, zpracování fotek v grafických programech a jejich prezentaci. Fotografové se budou účastnit pravidelné výuky v zájmových útvarech během školního roku. Nedílnou součástí výuky budou výlety a vícedenní akce s nabídkou přímětského tábora pro fotografy. Připravujeme zajímavé přednášky s fotografy na různá témata včetně návštěv ateliérů. Kroužek je určen pro děti, mládež a studenty od 6. třídy až po SŠ. Je určen pro mírně pokročilé. Praxe je důležitou složkou při výuce, ale bude nás také provázet teorie, která je nezbytná. Kroužek je určen pro fotoaparáty lepších kompaktních přístrojů, bezzrcadlovek (kompakty s výměnnými objektivy) a zrcadlovek. Levnější ultrazoomy a kompakty nejsou pro pokročilejší fotografy vhodné. Podmínkou je možnost nastavení režimů focení s prioritou clony, času nebo manuálního režimu spolu s rychlým přístupem k nastavení citlivosti (ISO) a vyvážení bílé (WB). V případě zájmu Vám rádi pomůžeme s výběrem vhodného přístroje. Cílem zájmového útvaru je rozšíření znalostí účastníků, podpořit jejich chuť a úsilí fotografovat. Upravování fotek bude probíhat v grafickém programu Zoner Media Player a možnost nahrávání na sociální sítě a internetové stránky. Nezbytnou součástí je prezentace vlastní tvorby na vernisážích. V teorii budeme prohlubovat znalosti s expozicí a správnou kompozicí snímku. Naučíme se pochopit poměr mezi clonou, časem a citlivostí spolu s vysvětlením hloubky ostrosti. Základní znalosti čipů, typů fotoaparátů nebo základy práce se světlem jsou také důležité. Praxe bude rozmanitá, navážeme na teorii. Nemine nás focení s prioritou času a clony. Hloubka ostrosti, panning (švenkování), práce v horších světelných podmínkách včetně protisvětla, správné využití blesků a mnoho dalšího čeká zájemce. Součástí praxe budou procházky, akce, výlety včetně plánovaného příměstského tábora o letních prázdninách. Zaměříme se na focení lidí, portrétů, produktů a zajímavých akcí, nemine nás krajina, příroda a makrofotografie.

Fotografujeme 3 - pokročilí

ÚT 15:30-17:00

Věk 11-18

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

DDM ALFA v roce 2019 otevřel první ročník fotografické školy pro širokou veřejnost s cílem sledovat moderní trendy a učit fotografy stále nové věci s využitím workshopů, vernisáží, výletů a pobytových akcí. Od nového školního roku 2024/2025 budeme pokračovat ve výuce, která poskytne rozšíření výuky fotografie, komplexnější zpracování fotek v grafických programech a jejich prezentaci. Fotografové se budou účastnit pravidelné výuky v zájmových útvarech během školního roku. Nedílnou součástí výuky budou výlety a vícedenní akce s nabídkou přímětského tábora pro fotografy. Připravujeme zajímavé přednášky s fotografy na různá témata včetně návštěv ateliérů. Zájemci složí písemné a praktické zkoušky a získají Certifikát o absolvování třetího ročníku. Po absolvování všech ročníků a složení zkoušek mohou fotografové získat Závěrečný certifikát o absolvování školy. Kroužek je určen pro děti, mládež a studenty od 6. třídy až po SŠ. Je určen pro pokročilé zájemce. Praxe je velmi důležitou složkou při výuce, bude nás provázet také teorie, která je při fotografování nezbytná. Kroužek je určen pro fotoaparáty typů bezzrcadlovek (kompakty s výměnnými objektivy) a zrcadlovek (nezáleží na značce a typu). Ultrazoomy a kompakty nejsou pro pokročilé fotografy vhodné. Podmínkou je možnost nastavení režimů focení s prioritou clony, času nebo plného manuálního režimu spolu s rychlým přístupem k nastavení citlivosti (ISO) a vyvážení bílé (WB). V případě zájmu Vám rádi pomůžeme s výběrem nejvhodnějšího přístroje. Cílem zájmového útvaru je výrazné rozšíření znalostí zájemců, podpořit chuť a úsilí fotografovat. Tematickým plánem pro tento rok je focení produktů, portrétů, krajiny, přírody, městská zákoutí, práce s černobílou fotografií, práce s kombinací světla a stínů včetně pohybové fotografie. Upravování fotek proběhne v grafickém programu Adobe Lightroom. Nezbytnou součástí je prezentace na vernisážích.  V teorii budeme prohlubovat znalosti s expozicí a správnou kompozicí snímku, při využití třetinových pravidel. Naučíme se pochopit poměr mezi clonou, časem a citlivostí spolu s vysvětlením hloubky ostrosti. Základní znalosti čipů, typů fotoaparátů nebo základy práce se světlem jsou také důležité. Praxe bude velmi rozmanitá, navážeme na teorii. Nemine nás focení s prioritou času, clony a manuálního režimu. Hloubka ostrosti, panning, práce v horších světelných podmínkách včetně protisvětla, správné využití interních a externích blesků a mnoho dalšího čeká nově příchozí zájemce. Součástí praxe budou procházky, akce, výlety včetně možného víkendového soustředění koncem školního roku. Zaměříme se na focení lidí, portrétů, pohybových a sportovních soutěží, nemine nás krajina, příroda a polomakro. V případě zájmu navštívíme fotografické akce, kde probíhají zajímavé přednášky včetně praktické výuky a soutěží.

Fotografujeme 4 - pokročilí

ÚT 17:00-18:30

Věk 13-20

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

DDM ALFA v roce 2019 otevřel první ročník fotografické školy pro širokou veřejnost s cílem sledovat moderní trendy a učit fotografy stále nové věci s využitím workshopů, vernisáží, výletů a pobytových akcí. Od nového školního roku 2024/2025 budeme pokračovat ve výuce, která poskytne 4 ročníku nejkomplexnější výuky fotografie, profesionálnější zpracování fotek v grafických programech a jejich prezentaci. Fotografové se budou účastnit pravidelné výuky v zájmových útvarech během školního roku. Nedílnou součástí výuky budou výlety a vícedenní akce s nabídkou přímětského tábora pro fotografy. Připravujeme zajímavé přednášky na různá témata včetně návštěv ateliérů. Zájemci složí písemné a praktické zkoušky a získají Certifikát o absolvování čtvrtého ročníku. Po absolvování všech ročníků a složení zkoušek fotografové mohou získat Závěrečný certifikát o absolvování školy. Kroužek je určen pro mládež a studenty od 7. třídy až po SŠ. Je určen pro pokročilé zájemce. Praxe je nezbytnou složkou při výuce, bude nás provázet také teorie, která je při fotografování potřebná. Kroužek je určen pro fotoaparáty typů bezzrcadlovek (kompakty s výměnnými objektivy) a zrcadlovek (nezáleží na značce a typu). Podmínkou je možnost nastavení režimů focení s prioritou clony, času nebo plného manuálního režimu spolu s rychlým přístupem k nastavení citlivosti (ISO) a vyvážení bílé (WB). V případě zájmu Vám rádi pomůžeme s výběrem nejvhodnějšího přístroje. Čtvrtý ročník je určený pro fotografy s dobrými znalosti focení, teorie, praxe, práce s grafickými programy a zkušenosti při práci s počítačem. Předpokládáme znalosti z předchozích ročníků školy nebo po přezkoušení větší zkušenosti s fotografováním. Je možné kombinovat třetí a čtvrtý ročník souběžně, vždy po předchozí domluvě. Tematickým plánem pro tento rok je zážitková fotografie, jako je focení překrásných městských zákoutí, krajiny, přírody, práce s černobílou fotografií, práce s kombinací světla a stínů včetně pohybu, duo fotky, rytmus, souběh, opakování, zrcadlení včetně sportovní fotografie. Nedílnou součástí výuky budou výlety a zajímavé akce. Připravujeme zajímavé přednášky s fotografy na různá témata (portréty, krajina, sport apod.). Cílem zájmového útvaru je výrazné rozšíření znalostí, podpořit jejich chuť a úsilí fotografovat. Upravování fotek proběhne v grafickém programu Zoner Photo Studio/Adobe Lightroom, jejich nahrání na sociální sítě a internetové stránky. Nezbytnou součástí je prezentace vlastní tvorby na vernisážích. V teorii se bude prohlubovat znalosti s expozicí a správnou kompozicí snímku, při využití třetinových pravidel. Poměr mezi clonou, časem a citlivostí, hloubky ostrosti. Práce se stativy, blesky a dalšími fotografickými pomůckami. Znalosti čipů, typů fotoaparátů nebo základy práce se světlem jsou také důležité. Praxe bude rozmanitá, navážeme na teorii. Nemine nás focení s prioritou času, clony a manuálního režimu. Hloubka ostrosti, panning, práce v horších světelných podmínkách včetně protisvětla, správné využití interních a externích blesků. Součástí praxe budou akce DDM, výlety včetně možného víkendového soustředění během školního roku. Zaměříme se také na focení lidí, portrétů, pohybových a sportovních soutěží, nemine nás krajina a příroda včetně zvířat. V případě zájmu proběhnou návštěvy fotografických akcí, kde probíhají zajímavé přednášky včetně praktické výuky a soutěží.

FS Holoubek

PO 16:00-17:00

Věk 4-6

1 150 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Holoubek je nejmladší oddělení folklórního souboru Radost. Děti se připravují na malá vystoupení v rámci souboru Radost. Letos otevíráme pro nové členy po konzultaci s vedoucí kroužku. Automaticky se přijímají děti, po absolování kroužku Přípravka Holoubek, Lidový tanec. Ostatní zájemci po předchozí konzultaci. Velký důraz klademe na pravidelnou docházku. Nácvik choreografie je závislý na počtu přítomných. Každý člen je nedílnou součástí souboru. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 4 -6 let

FS Holoubek - kroková průprava

ST 16:00-17:00

Věk 4-6

1 150 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Výuka krokové průpravy pouze pro členy souboru Holoubek. Udržování tělesné kondice a krokových znalostí. Nácvik složitých tanečních variací. Cílená výuka na zvládnutí choreografie. Systematická příprava na vystoupení, soutěže a zájezdy. Velký důraz je kladen na pravidelnou docházku, která je nezbytná k účasti na tanečních přehlídkách, tuzemských a zahraničních zájezdech. Noví členové se příjímají pouze po konzultaci s vedoucím souboru. Týdenní hodinová dotace je 1,5

FS Radost 1

PO 17:00-18:00

Věk 7-10

1 150 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Radost 1 je plnohodnotné oddělení folklórního souboru Radost. Letos doplňujeme základnu o nové členy. Přijímáme po konzultaci s vedoucí souboru. Velký důraz klademe na pravidelnou docházku. Nácvik choreografie je závislý na počtu přítomných. Každý člen je nedílnou součástí souboru. Děti se budou připravovat na vystoupení, taneční přehlídky, tuzemské a zahraniční zájezdy. K utvoření choreografie je důležitá pravidelná docházka všech členů.

FS Radost 1 - kroková průprava

ST 17:00-18:00

Věk 7-10

1 150 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Výuka krokové průpravy pouze pro členy souboru Radost 1. Udržování tělesné kondice a krokových znalostí. Nácvik složitých tanečních variací. Výuka je cílená na zvládnutí choreografie. Systematická příprava na vystoupení, soutěže a zájezdy. Velký důraz je kladen na pravidelnou docházku, která je nezbytná k účasti na tanečních přehlídkách, tuzemských a zahraničních zájezdech. Noví členové se příjímají pouze po konzultaci s vedoucím souboru. Týdenní hodinová dotace je 1 h

FS Radost 2

ST 18:00-19:00

Věk 10-15

1 250 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Folklórní soubor RADOST 2 má výuku 1x týdně. V této hodině se děti plně věnují nácviku choreografie a přípravě na vystoupení. Účastní se folklórních festivalů a vystoupení v rámci ČR, ale i festivalů v zahraničí. Na výuku navazuje ZÚ Radost 2 kroková průprava 1x týdně. Noví členové se příjímají výhradně po konzultaci s vedoucí kroužku. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: dle věkové kategorie. Týdenní hodinová dotace je 1h.

FS Radost 2 - kroková průprava

PÁ 16:00-17:00

Věk 10-15

1 250 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Výuka krokové průpravy pouze pro členy souboru Radost 2. Udržování tělesné kondice a krokových znalostí. Nácvik složitých párových tanečních variací. Výuka je cílená na zvládnutí choreografie. Systematická příprava na vystoupení, soutěže a zájezdy. Velký důraz je kladen na pravidelnou docházku, která je nezbytná k účasti na tanečních přehlídkách a tuzemských i zahraničních zájezdech. Noví členové se přijímají pouze po konzultaci s vedoucím souboru. Týdenní hodinová dotace je 1

FS Radost 3

PÁ 18:00-19:00

Věk 15-18

1 150 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Folklórní soubor RADOST 3 má výuku 1x týdně. V této hodině se tanečníci plně věnují nácviku choreografie a přípravě na vystoupení. Účastní se folklorních festivalů a vystoupení v rámci ČR, ale i festivalů v zahraničí. Na výuku navazuje ZÚ Radost 3 kroková průprava 1x týdně. Noví členové se příjímají  výhradně po konzultaci s vedoucí kroužku. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: dle věkové kategorie. Týdenní hodinová dotace je 1h.

FS Radost 3 kroková průprava

ST 18:00-19:30

Věk 15-18

1 250 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Výuka krokové průpravy pouze pro členy souboru Radost 3. Udržování tělesné kondice a krokových znalostí. Nácvik složitých tanečních variací. Cílená výuka na zvládnutí choreografie. Systematická příprava na vystoupení, soutěže, folklórní festivaly, tuzemské a zahraniční zájezdy. Týdenní dotace je 1,5 h

Gymnastická přípravka ALFA

Věk 4-6

1 550 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Den a čas kroužku bude upřesněn během září. Kroužek je určen pro předškolní dívky, které nechtějí sportovní gymnastiku provozovat závodně, ale chtějí se naučit základy tohoto sportu. Trénink je zaměřen na správné držení těla, pohybovou průpravu, protažení všech svalových skupin a nácvik základních gymnastických a akrobatických prvků. V průběhu roku se dívky naučí i krátké sestavy. Vždy je dbáno na všestranný pohybový rozvoj, děvčata nejsou přetěžována a činnost předškolních dětí je doplněna hrou.

Gymnastika ALFA

Věk 7-10

1 550 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Den a čas kroužku bude upřesněn během září. Kroužek je určen pro dívky, které nechtějí sportovní gymnastiku provozovat závodně, ale chtějí se naučit základy tohoto sportu. Trénink je zaměřen na správné držení těla, pohybovou průpravu, protažení všech svalových skupin a nácvik základních gymnastických a akrobatických prvků. Vždy je dbáno na všestranný pohybový rozvoj, děvčata nejsou přetěžována a jedním z hlavních cílů kroužku je u dětí pěstovat radost z pohybu, zdravé pohybové návyky a rozvíjet jejich vztah ke sportu. V průběhu roku se dívky naučí i krátké sestavy. Sportovní sál je vybaven airtreckem, hrazdou, kladinou a dalším nářadím pro nácvik gymnastických prvků.

Háčkovando

ČT 17:00-18:00

Věk 12-16

1 650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek háčkování se přizpůsobí zájmu skupinky, která se chce naučit háčkovat (jednoduché dárky, ozdoby, hračky, ornamenty). Další výhoda je, že během lekcí si děti procvičí jemnou i hrubou motoriku, viziomotorickou koordinaci pohybu, soustředění, paměť a kreativitu. S lektorkou si vždy předem domluví námět, který chtějí háčkovat a materiál, který si musí koupit.

Holoubátka MŠ Stonožka

PO 15:00-16:00

Věk 4-6

1 150 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Je určený pro chlapce a dívky předškolního věku od 4 - 6 let. Děti se zábavnou formou, pomocí lidových říkadel a písniček naučí základní pohybovou a taneční průpravu.Osvojí si základy správného držení těla a naučí se ho ovládat. Nacvičí malé choreografie. Na konci roku si malí tanečníci připraví krátké vystoupení pro rodiče. Po absolování přípravného roku možnost plynuĺe přestoupit do souboru FS Holoubek. Taneční hodina probíhá bez přítomnosti rodičů. Kroužek je určen pro děti z MŠ Stonožka,kde si je po odpolední svačině odvede vedoucí kroužku do DDM ALFA. Rodiče si budou vyzvedávat děti po hodině v DDM ALFA.

HPM DS - Hanka

ČT 17:30-19:00

Věk 15-17

1 950 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Profesionální taneční studio, které přijímá členy pouze přes konkurz nebo po domluvě s vedoucí kroužku! Klade vysoké nároky na pravidelnou docházku, která je nezbytná pro nácvik soutěžní choreografie. Účast na soutěžích je povinná. Jedná se o týmový sport, kde je každý člen nedílnou součástí skupiny. Zaměřuje se na moderní výrazový a scénický tanec, děvčata se účastní soutěží a vystoupení v rámci akcí DDM ALFA a města Pardubice. Předpokladem pro úspěšné absolvování konkurzu jsou pohybové schopnosti a pohybová paměť, vnímání hudebního doprovodu a rytmu. Pro členy HPM DS je nutná baletní a gymnastická příprava. Proto přihlaste své děti i na HPM DS BALET

HPM DS - Markéta

PO 18:30-20:00

Věk 14-16

1 950 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Profesionální taneční studio, které přijímá členy pouze přes konkurz nebo po domluvě s vedoucí kroužku! Klade vysoké nároky na pravidelnou docházku, která je nezbytná pro nácvik soutěžní choreografie. Účast na soutěžích je povinná. Jedná se o týmový sport, kde je každý člen nedílnou součástí skupiny. Zaměřuje se na moderní výrazový a scénický tanec, děvčata se účastní soutěží a vystoupení v rámci akcí DDM ALFA a města Pardubice. Předpokladem pro úspěšné absolvování konkurzu jsou pohybové schopnosti a pohybová paměť, vnímání hudebního doprovodu a rytmu. Pro členy HPM DS je nutná baletní a gymnastická příprava. Proto přihlaste své děti i na HPM DS BALET.

HPM DS BALET - děti

ČT 16:00-17:30

Věk 9-11

1 950 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Profesionální taneční studio, které přijímá členy pouze přes konkurz nebo po domluvě s vedoucí kroužku! Klade vysoké nároky na pravidelnou docházku, která je nezbytná pro nácvik soutěžní choreografie. Účast na soutěžích je povinná. Jedná se o týmový sport, kde je každý člen nedílnou součástí skupiny. Zaměřuje se na moderní výrazový a scénický tanec, děvčata se účastní soutěží a vystoupení v rámci akcí DDM ALFA a města Pardubice. Předpokladem pro úspěšné absolvování konkurzu jsou pohybové schopnosti a pohybová paměť, vnímání hudebního doprovodu a rytmu. Pro členy HPM DS je nutná baletní a gymnastická příprava. Proto přihlaste své děti i na HPM DS MODERNA.

HPM DS BALET - Hanka

PO 16:30-18:00

Věk 15-17

1 950 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Profesionální taneční studio, které přijímá členy pouze přes konkurz nebo po domluvě s vedoucí kroužku! Klade vysoké nároky na pravidelnou docházku, která je nezbytná pro nácvik soutěžní choreografie. Účast na soutěžích je povinná. Jedná se o týmový sport, kde je každý člen nedílnou součástí skupiny. Zaměřuje se na moderní výrazový a scénický tanec, děvčata se účastní soutěží a vystoupení v rámci akcí DDM ALFA a města Pardubice. Předpokladem pro úspěšné absolvování konkurzu jsou pohybové schopnosti a pohybová paměť, vnímání hudebního doprovodu a rytmu. Pro členy HPM DS je nutná baletní a gymnastická příprava. Proto přihlaste své děti i na HPM DS.

HPM DS BALET - Markéta

ČT 17:30-18:30

Věk 14-16

1 950 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Profesionální taneční studio, které přijímá členy pouze přes konkurz nebo po domluvě s vedoucí kroužku! Klade vysoké nároky na pravidelnou docházku, která je nezbytná pro nácvik soutěžní choreografie. Účast na soutěžích je povinná. Jedná se o týmový sport, kde je každý člen nedílnou součástí skupiny. Zaměřuje se na moderní výrazový a scénický tanec, děvčata se účastní soutěží a vystoupení v rámci akcí DDM ALFA a města Pardubice. Předpokladem pro úspěšné absolvování konkurzu jsou pohybové schopnosti a pohybová paměť, vnímání hudebního doprovodu a rytmu. Pro členy HPM DS je nutná baletní a gymnastická příprava. Proto přihlaste své děti i na HPM DS.

HPM DS MODERNA - děti

PO 17:00-18:30

Věk 9-11

1 950 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Profesionální taneční studio, které přijímá členy pouze přes konkurz nebo po domluvě s vedoucí kroužku! Klade vysoké nároky na pravidelnou docházku, která je nezbytná pro nácvik soutěžní choreografie. Účast na soutěžích je povinná. Jedná se o týmový sport, kde je každý člen nedílnou součástí skupiny. Zaměřuje se na moderní výrazový a scénický tanec, děvčata se účastní soutěží a vystoupení v rámci akcí DDM ALFA a města Pardubice. Předpokladem pro úspěšné absolvování konkurzu jsou pohybové schopnosti a pohybová paměť, vnímání hudebního doprovodu a rytmu. Pro členy HPM DS je nutná baletní a gymnastická příprava. Proto přihlaste své děti i na HPM DS BALET.

Hra na elektrické klávesy - ZÁPIS

Věk 8-18

2 250 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužky probíhají ve skupinách po 3 dětech. V kroužku se děti věnují jak teorii (noty), rytmickým cvičením, tak samotné hře na nástroj. Do jednotlivých skupin se budou děti rozdělovat na zahajovací schůzce v září, až budeme znát rozvrhy jednotlivých lektorů.

Hra na klavír - ZÁPIS

Věk 8-15

2 850 Kč / rok

hp ALFA

Obsazeno

Kroužky probíhají ve dvojicích dětí. V kroužku se děti věnují jak teorii (noty), rytmickým cvičením, tak samotné hře na nástroj. Do jednotlivých skupin se budou děti rozdělovat na zahajovací schůzce v září, až budeme znát rozvrhy jednotlivých lektorů.

Hra na kytaru

Věk 8-18

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je určen všem dětem od 3. třídy ZŠ a starším. Přihlašujte se všichni (bez ohledu na to, jestli dítě již na nástroj někdy hrálo) prosím do tohoto kroužku Hra na kytaru. V září budou děti rozděleny do skupin podle úrovně dovedností a podle svých časových možností. Vždy se pro každé dítě najde vhodný termín. V kroužku se děti učí hrát podle akordových značek (neučíme se noty) převážně táborákové písničky. V jednotlivých skupinách se snažíme blížit k následujícím cílům: 1. rok - děti ovládají většinu základních akordů (ne barré) a s využitím jednoduchých rytmů dokáží podle zpěvníku u ohně hodinu hrát 2. rok - děti ovládají všechny existující akordy a s využitím jednoduchých rytmů dokáží podle zpěvníku hrát v podstatě neomezené množství písniček 3. a další roky - děti se učí sólové prvky do jednotlivých písniček, pracují na složitějších rytmech, snaží se co nejvíce písniček hrát zpaměti. Plnění výše zmíněných cílů se nejvíce odvíjí od aktivity a efektivity domácího cvičení na nástroj, hlavně v prvních dvou letech. Během roku 2024/2025 nás čekají následující akce: Soustředění v září Pro všechny, kteří již na kytaru chodili. Víkendová výjezdní akce, v termínu 20. - 22.9.2024. Po kladných referencích na letošní kemp pojedeme opět do Vižňova. Vánoční koncert V prosinci budeme dělat přátelské vánoční setkání dětí s rodiči, pravděpodobně v prostorách KD Hronovická. Soustředění 11. - 13.4.2025 Pro všechny děti. Víkendová akce, v naprosto dokonale vyhovujících prostorách táborové základny ve Vižňově, kde se nejen zdokonalujeme (naprosto nenásilně) ve hře na kytaru, ale taky utužujeme sociální vazby mezi dětmi z jednotlivých skupin. Závěrečný koncert Červen 2025, Pardubice, něco opravdu nevídaného, co nemá obdoby. Všechny podrobnosti k akci budu dávat na vědomí hned, jakmile je budu znát, ale bude to fakt pecka a Vaše děti toho opravdu chtějí být součástí! Malé nahlédnutí (bohužel delší dobu neaktualizováno) do prezentace našich kytarových kroužků je k dispozici zde

Hra na kytaru pro pedagogy (MŠ, ZŠ)

Věk 18-99

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

V kroužku se primárně zaměřujeme na udržení + prohloubení stávajících dovedností, obohacujeme si zpěvníky, oprašujeme zapomenuté akordy a rytmy. Kroužek je určen (nejen) pedagogickým zaměstnancům MŠ a ZŠ.

Hra na ukulele - pokročilí

ČT 18:00-19:00

Věk 9-15

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek hry na ukulele je určen dětem od 3. třídy, které se chtějí naučit ovládat ukulele i jinak, než jako "menší kytaru". V tomto kroužku se děti naučí jak úplným základům hry na nástroj - základní rytmus, základní akordy, držení nástroje, základní hudební pojmy, tak i specifikům, které ukulele má. Podmínkou je vlastní nástroj, potřebný od začátku výuky, tzn. koncem září 2023. S výběrem správného nástroje vedoucí poskytne kdykoliv radu a pomoc.

Hra na ukulele - začátečníci

ČT 17:00-18:00

Věk 9-18

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Poslední 3 místa

Kroužek hry na ukulele je určen dětem od 3. třídy, které se chtějí naučit ovládat ukulele i jinak, než jako "menší kytaru". V tomto kroužku se děti naučí jak úplným základům hry na nástroj - základní rytmus, základní akordy, držení nástroje, základní hudební pojmy, tak i specifikům, které ukulele má. Podmínkou je vlastní nástroj, potřebný od začátku výuky, tzn. koncem září 2023. S výběrem správného nástroje vedoucí poskytne kdykoliv radu a pomoc. Termíny jednotlivých hodin budeme znát v průběhu měsíce září, jakmile budou mít vedoucí usazené své studijní a pracovní rozvrhy. Přihlašujte se prosím do kroužku Hra na ukulele - ZÁPIS

Hra na zobcovou flétnu - pokročilí

Věk 6-10

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek pokročilých je určen pro děti, které již na zobcovou flétnu u nás (případně ve škole) hrály. Během roku se děti budou postupně učit další hmaty, zlepšovat techniku dechu a zdokonalí se v rytmickém cítění.

Hra na zobcovou flétnu - začátečníci

Věk 6-10

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek začátečníků je určen pro děti, které ještě na zobcovou flétnu u nás (případně ve škole) nehrály. Během roku se děti postupně naučí správnému dýchaní, zlepší si své rytmické cítění, naučí se postupně první hmaty (noty). Zároveň se v průběhu kroužku budou učit základní prvky hudební teorie.

Hudební klub

Věk 13-18

1 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Otevřený klub hry na strunné nástroje (kytara, ukulele) je určen dětem, které již delší dobu hrají na nástroj a chtějí si ve skupině pouze zahrát písničky a rozšiřovat zpěvníky. V kroužku se děti nebudou učit nové techniky a dovednosti, cílem je si opravdu jen pro radost hrát písničky s kamarády. Klub bude možné navštěvovat buď celoročně za cenu uvedenou v přihlášce, nebo je možné při každé návštěvě uhradit jednorázově 50Kč.

Hudební vychytávky nejen ke kytaře

Věk 11-18

550 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Doplňkový kroužek pro děti primárně z kroužků kytar, které chtějí proniknout hlouběji do hry na nástroj. V průběhu kroužku se budeme věnovat - hudební teorii (noty, fungování akordů, ...) - tvorbě a fungování harmonií - improvizaci - rytmickým cvičením Termín kroužku bude upřesněn v září po soustředění, podle domluvy s dětmi. Kroužek bude probíhat 0,5 hodiny týdně.

Chovatelé ALFA

ST 17:00-18:00

Věk 7-14

1 550 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Na kroužku uvítáme děti, které se nezaleknou práce se zvířátky, krmení, čištění kotců a kontaktu s obyvateli našeho ZOO koutku. Budeme si povídat o zvířatech z celého světa, o jejich chování ve volné přírodě. Naučíme se jak se starat o zvířata doma. Na živočišné druhy, které nemáme u nás, se podíváme prostřednictvím videoprojekce nebo zalistujeme v atlasech. U nás se budou starat o morčata,králíky,osmáky,křečky,potkany. Nakrmí agamy, gekončíky, chameleona, krajtu, želvu. K pozorování máme oblovky a mloky a strašilky, cvrčky, myši. Popovídají si s naším papouškem Oliverem, Kakadu bílým.

Chovatelé TERA 16

ÚT 16:00-17:00

Věk 8-15

1 550 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Přijďte se naučit chovat terární zvířata. Společně budeme dbát o jejich správnou stravu, podmínky chovu a rozmnožování. V letošním roce rozšíříme chov o nové druhy. Budeme čistit zvířatům terária, krmit je a získávat potřebné znalosti. Seznámíme se s podmínkami života jednotlivých exotických zvířat ve volné přírodě a pokusíme se simulovat tyto podmínky u nás v ALFĚ. Kromě agam si budeme moci vyzkoušet péči např.o chameleona,krajtu,gekončíka, želvu, ale také chovat drobný hmyz jako jejich potravu. Zpestření bude možnost pomazlit se s chlupatými obyvateli našeho zookoutku - králíky,morčaty,křečky,potkany,osmáky. Pozorovat můžeme oblovky, mloky,strašilky, myši.

Chovatelé TERA 17

ÚT 17:00-18:00

Věk 8-15

1 550 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Přijďte se naučit chovat terární zvířata. Společně budeme dbát o jejich správnou stravu, podmínky chovu a rozmnožování. V letošním roce rozšíříme chov o nové druhy. Budeme čistit zvířatům terária, krmit je a získávat potřebné znalosti. Seznámíme se s podmínkami života jednotlivých exotických zvířat ve volné přírodě a pokusíme se simulovat tyto podmínky u nás v ALFĚ. Kromě agam si budeme moci vyzkoušet péči např.o chameleona,krajtu,gekončíka, želvu, ale také chovat drobný hmyz jako jejich potravu. Zpestření bude možnost pomazlit se s chlupatými obyvateli našeho zookoutku - králíky,morčaty,křečky,potkany,osmáky. Pozorovat můžeme oblovky, mloky,strašilky, myši.

Keramika 10+

ÚT 15:30-17:00

Věk 10-15

2 350 Kč / rok

hp ALFA

Poslední 4 místa

Kroužek je určený dětem, které již získaly zkušenosti v naší keramické dílně. Mají osvojené základní znalosti o hlíně, sušení a barvení. V hodinách se seznámí se složitějšími keramickými projekty. Využijí především svojí kreativitu a fantazii. Mohou pracovat i podle připravené předlohy. Výrobky: vyšší keramické vázy, tácy, zahradní keramika.

Keramika ČT 14:00

ČT 14:00-15:30

Věk 6-13

2 350 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Nechte děti s námi v keramickém kroužku tvořit, modelovat, zkoušet co jejich ruce ve spojení s hlínou zvládnou. Procvičí si hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybů, trpělivost, soustředění a pečlivost. Zároveň se při soustředění zklidní. Keramické tvoření má pozitivní vliv na psychické zdraví. V keramickém kroužku se děti naučí techniku modelování z plátu, z válečků, vymačkávání z hroudy. Osvojí si základní znalosti o hlíně, sušení, barvení (engobami, barvítky či glazováním). Využijí veškeré pomůcky, kterými je keramická dílna vybavena. Během lekcí mají děti možnost vyrábět podle předem připraveného vzoru, nebo zapojit vlastní fantazii a kreativitu. Z našich zkušeností víme, že je při tvorbě s hlínou nejnapínavější to, že předem nepoznáme, jak bude výrobek v závěrečné fázi vypadat. Hlína se proměňuje v každém stádiu a v žádném nevypadá tak, jako po konečném vypálení. Nechte je s námi toto kouzlo zažít.

Keramika ČT 15:30

ČT 15:30-17:00

Věk 6-13

2 350 Kč / rok

hp ALFA

Přijímáme náhradníky

Nechte děti s námi v keramickém kroužku tvořit, modelovat, zkoušet co jejich ruce ve spojení s hlínou zvládnou. Procvičí si hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybů, trpělivost, soustředění a pečlivost. Zároveň se při soustředění zklidní. Keramické tvoření má pozitivní vliv na psychické zdraví. V keramickém kroužku se děti naučí techniku modelování z plátu, z válečků, vymačkávání z hroudy. Osvojí si základní znalosti o hlíně, sušení, barvení (engobami, barvítky či glazováním). Využijí veškeré pomůcky, kterými je keramická dílna vybavena. Během lekcí mají děti možnost vyrábět podle předem připraveného vzoru, nebo zapojit vlastní fantazii a kreativitu. Z našich zkušeností víme, že je při tvorbě s hlínou nejnapínavější to, že předem nepoznáme, jak bude výrobek v závěrečné fázi vypadat. Hlína se proměňuje v každém stádiu a v žádném nevypadá tak, jako po konečném vypálení. Nechte je s námi toto kouzlo zažít.

Keramika Po 14:00

PO 14:00-15:30

Věk 6-13

2 350 Kč / rok

hp ALFA

Přijímáme náhradníky

Nechte děti s námi v keramickém kroužku tvořit, modelovat, zkoušet co jejich ruce ve spojení s hlínou zvládnou. Procvičí si hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybů, trpělivost, soustředění a pečlivost. Zároveň se při soustředění zklidní. Keramické tvoření má pozitivní vliv na psychické zdraví. V keramickém kroužku se děti naučí techniku modelování z plátu, z válečků, vymačkávání z hroudy. Osvojí si základní znalosti o hlíně, sušení, barvení (engobami, barvítky či glazováním). Využijí veškeré pomůcky, kterými je keramická dílna vybavena. Během lekcí mají děti možnost vyrábět podle předem připraveného vzoru, nebo zapojit vlastní fantazii a kreativitu. Z našich zkušeností víme, že je při tvorbě s hlínou nejnapínavější to, že předem nepoznáme, jak bude výrobek v závěrečné fázi vypadat. Hlína se proměňuje v každém stádiu a v žádném nevypadá tak, jako po konečném vypálení. Nechte je s námi toto kouzlo zažít.

Keramika pro dospělé A

ST 18:00-20:00

Věk 18-99

3 350 Kč / rok

hp ALFA

Poslední místo!

Kroužek je určený pro dospělé, probíhá 1 x 14 dní ve středu od 18:00 hod. Během kroužku si osvojíte základní znalosti o hlíně, sušení a fázi barvení. Využijete veškeré pomůcky, kterými je keramická dílna plně vybavena. Budete se procvičovat v modelování z plátu, válečků, vymačkávání z hroudy. Můžete pracovat podle připraveného vzoru, nebo podle svých představ a fantazie. Dopřejte si relax a pohodu v naši keramické dílně, kde je velmi příjemná tvořivá a přátelská atmosféra.

Keramika pro dospělé B

ST 18:00-20:00

Věk 18-99

3 350 Kč / rok

hp ALFA

Obsazeno

Kroužek je určený pro dospělé, probíhá 1 x 14 dní ve středu od 18:00 hod. Během kroužku si osvojíte základní znalosti o hlíně, sušení a fázi barvení. Využijete veškeré pomůcky, kterými je keramická dílna plně vybavena. Budete se procvičovat v modelování z plátu, válečků, vymačkávání z hroudy. Můžete pracovat podle připraveného vzoru, nebo podle svých představ a fantazie. Dopřejte si relax a pohodu v naši keramické dílně, kde je velmi příjemná tvořivá a přátelská atmosféra.

Keramika pro předškoláky

PO 17:00-18:00

Věk 5-6

2 150 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Keramika pro předškoláčky je zaměřená na menší výrobky, které zvládnou děti daného věku. Kroužek rozvíjí jejich fantazii, kreativitu, jemnou i hrubou motoriku. Při práci s hlínou si procvičí koordinaci pohybů, trpělivost, soustředění a pečlivost. Tento kroužek keramiky je pro malou skupinu dětí, které se seznámí v jiném prostředí než v MŠ. Předškoláčci se učí s hlínou pracovat hravou a zábavnou formou. Během lekce pracují děti podle předem připraveného vzoru. Výrobek si vytvoří, nabarví, dokončí a po výpalu odnesou.

Keramika pro rodiče s dětmi

ST 17:00-18:00

Věk 3-6

1 000 Kč / rok

hp ALFA

Volno

V tomto kroužku děti a rodiče stráví společně a hlavně krativně svůj volný čas. Procvičí jemnou motoriku dětí. Osvojí si základní znalosti o hlíně, sušení a konečné fázi barvení (engobami, barvítky či glazováním). Využijí veškeré pomůcky, kterými je keramická dílna plně vybavena. Naučí se techniku modelování z plátu, z válečků a techniku vymačkávání z hroudy. Vyrábějí podle předem připraveného vzoru, nebo zapojí vlastní fantazii a kreativitu. Jedná se o týmovou práci rodiče či prarodiče a dítěte.  Do kroužku je nutné mít 1 přihlášku za dítě a 1 přihlášku za doprovod.

Keramika pro rodiče s dětmi (nejen) z MŠ Lentilka

PO 16:00-17:00

Věk 3-7

1 250 Kč / rok

hp ALFA

Poslední 2 místa

Přijďte si s námi do DDM vyrobit keramické dekorace, drobné přeměty jako jsou hrníčky, talířky, malá keramická zvířátka. Procvičíte jemnou motoriku u dětí, strávíte kreativně a společně volný čas. Během hodin si osvojíte základní znalosti o hlíně, sušení a konečné fázi barvení (engobami, barvítky či glazováním). Využijete veškeré pomůcky, kterými je keramická dílna vybavena. Budete zkoušet modelovat z plátu a válečků. Vyrábí se podle předem připraveného vzoru, nebo podle vlastní fantazie a kreativity. Jedná se o týmovou práci rodiče či prarodiče a dítěte (NEJEN) z MŠ Lentilka. Do kroužku je nutné mít 1 přihlášku za dítě a 1 přihlášku za doprovod.

Keramika pro seniory a dospělé dopoledne

ST 09:00-11:00

Věk 18-99

hp ALFA

Volno

Kroužek je určený pro dospělé, probíhá 1 x 14 dní. Během kroužku si osvojíte základní znalosti o hlíně, sušení a fázi barvení. Využijete veškeré pomůcky, kterými je keramická dílna plně vybavena. Budete se procvičovat v modelování z plátu, válečků, vymačkávání z hroudy. Můžete pracovat podle připraveného vzoru, nebo podle svých představ a fantazie. Dopřejte si relax a pohodu v naši keramické dílně, kde je velmi příjemná tvořivá a přátelská atmosféra.

Keramika ST 14:00

ST 14:00-15:30

Věk 6-13

2 350 Kč / rok

hp ALFA

Poslední 2 místa

Nechte děti s námi v keramickém kroužku tvořit, modelovat, zkoušet co jejich ruce ve spojení s hlínou zvládnou. Procvičí si hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybů, trpělivost, soustředění a pečlivost. Zároveň se při soustředění zklidní. Keramické tvoření má pozitivní vliv na psychické zdraví. V keramickém kroužku se děti naučí techniku modelování z plátu, z válečků, vymačkávání z hroudy. Osvojí si základní znalosti o hlíně, sušení, barvení (engobami, barvítky či glazováním). Využijí veškeré pomůcky, kterými je keramická dílna vybavena. Během lekcí mají děti možnost vyrábět podle předem připraveného vzoru, nebo zapojit vlastní fantazii a kreativitu. Z našich zkušeností víme, že je při tvorbě s hlínou nejnapínavější to, že předem nepoznáme, jak bude výrobek v závěrečné fázi vypadat. Hlína se proměňuje v každém stádiu a v žádném nevypadá tak, jako po konečném vypálení. Nechte je s námi toto kouzlo zažít.

Keramika ST 15:30

ST 15:30-17:00

Věk 6-13

2 350 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Nechte děti s námi v keramickém kroužku tvořit, modelovat, zkoušet co jejich ruce ve spojení s hlínou zvládnou. Procvičí si hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybů, trpělivost, soustředění a pečlivost. Zároveň se při soustředění zklidní. Keramické tvoření má pozitivní vliv na psychické zdraví. V keramickém kroužku se děti naučí techniku modelování z plátu, z válečků, vymačkávání z hroudy. Osvojí si základní znalosti o hlíně, sušení, barvení (engobami, barvítky či glazováním). Využijí veškeré pomůcky, kterými je keramická dílna vybavena. Během lekcí mají děti možnost vyrábět podle předem připraveného vzoru, nebo zapojit vlastní fantazii a kreativitu. Z našich zkušeností víme, že je při tvorbě s hlínou nejnapínavější to, že předem nepoznáme, jak bude výrobek v závěrečné fázi vypadat. Hlína se proměňuje v každém stádiu a v žádném nevypadá tak, jako po konečném vypálení. Nechte je s námi toto kouzlo zažít.

Keramika Út 14:00

ÚT 14:00-15:30

Věk 6-13

2 350 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Nechte děti s námi v keramickém kroužku tvořit, modelovat, zkoušet co jejich ruce ve spojení s hlínou zvládnou. Procvičí si hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybů, trpělivost, soustředění a pečlivost. Zároveň se při soustředění zklidní. Keramické tvoření má pozitivní vliv na psychické zdraví. V keramickém kroužku se děti naučí techniku modelování z plátu, z válečků, vymačkávání z hroudy. Osvojí si základní znalosti o hlíně, sušení, barvení (engobami, barvítky či glazováním). Využijí veškeré pomůcky, kterými je keramická dílna vybavena. Během lekcí mají děti možnost vyrábět podle předem připraveného vzoru, nebo zapojit vlastní fantazii a kreativitu. Z našich zkušeností víme, že je při tvorbě s hlínou nejnapínavější to, že předem nepoznáme, jak bude výrobek v závěrečné fázi vypadat. Hlína se proměňuje v každém stádiu a v žádném nevypadá tak, jako po konečném vypálení. Nechte je s námi toto kouzlo zažít.

Kids Art 5+

Věk 5-8

1 750 Kč / rok

hp ALFA

Volno

V tomto kroužku se děti naučí kresbu tužkou a tvoření jednoduchých kompozic. Budou se věnovat přenesení objektu na papír, malovat temperami, vodovkami, pastelkami. Každé dítě má svůj styl estetického vyjádření, který bude vedoucí kroužku podporovat. Výuka kroužku bude probíhat v anglickém jazyce. Den a čas kroužku bude upřesněný během měsíce září.

Kids výtvarka ZŠ Bohdaneč

Věk 7-10

1 750 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je určený pro děti ze ZŠ Lázně Bohdaneč. Kroužek je zaměřený na tvorbu s různorodým materiálem, na témata ročních období. ​Děti si předem vybírají činnnost z nápadů a námětů připravených pro inspiraci. Hodina probíhá hravou a pohodovou formou. Den a čas kroužku bude upřesněný během měsíce září.

Kids výtvarka ZŠ Pol. 2

PO 14:00-15:00

Věk 6-10

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je určený pro děti ze ZŠ Polabiny 2. Kroužek je zaměřený na tvorbu s různorodým materiálem, na témata ročních období.  ​Děti si předem vybírají činnnost z nápadů a námětů připravených pro inspiraci. Hodina probíhá hravou a pohodovou formou. 

Kids výtvarka ZŠ Rybitví

ST 14:00-15:00

Věk 7-10

1 750 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je určený pro děti ze ZŠ Rybitví. Kroužek je zaměřený na tvorbu s různorodým materiálem, na témata ročních období. ​Děti si předem vybírají činnnost z nápadů a námětů připravených pro inspiraci. Hodina probíhá hravou a pohodovou formou. Lektorka si děti z družiny na kroužek vyzvedává a opět je do družiny vrací.

Klub cukrářů

ÚT 14:00-16:00

Věk 6-15

2 350 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Klub cukrářů peče sladké a slané dobroty, děti se podílí na celé přípravě, od výroby těsta, přes plnění až po zdobení a servírování. Seznámí se s technikou přípravy třeného těsta, odpalovaného těsta, kynutého těsta  a sladkých dezertů zdobených ovocem. Pracují i s listovým těstem, marcipánem, fondánem, vytváření dekorace na dorty. O nákup surovin na přípravu se postará vedoucí kroužku. Na závěr každého kroužku si děti na připravené dobrotě pochutnají.

Klub praktických dovedností

ST 14:30-15:30

Věk 10-15

1 650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Ne, všechno se člověk naučí ve škole. Je sposta zdánlivých maličkostí, na které nás škola nepřipraví. Tak se na ty maličkosti zkusíme podívat a zkusíme se naučit obstát v praktický dovednsotech. Je libo přišít konflík, porozumět návodu, sestavit nákupní seznam,rodinný rozpočet na týden či měsíc, napsat dopis nebo žádost, zabrousíme i do etikety a společenského chování. Zkusíme si něco opravit, vyrobit. Prostor bude pro všechny nápady a podíváme se na zoubek všemu, co nás jinde nenaučili. Budeme rozvíjet i komunikaci, spoluprácí, naučíme se jak si říct o pomoc. Naučíme se poradit si bez mobilu. Třeba když se ztrtíme v cizím městě. Zkrátka o dobře připravíme se na praktický život, který nás v ničem nezaskočí :-)

Klub vaření

ČT 17:00-18:30

Věk 6-12

2 150 Kč / rok

hp ALFA

Přijímáme náhradníky

Klub vaření znamená nejen zkusit něco vykouzlit v kuchyni, ale i plánování nákupu, přípravu surovin a v konečné fázi - vaření, pečení, smažení atd. Děti poznají základy správného stolování a servírování pokrmu. Součástí kroužku jsou informace o zdravém životním stylu a zásadách správného stravování. Všichni se předem domluví, co chtějí v dalších hodinách kroužku vyzkoušet a ochutnat. O nákup surovin se postará vedoucí kroužku.

Klub vaření nejen pro pokročilé

PO 14:30-16:00

Věk 8-15

2 150 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je nejen pro pokročilé, ale pro všechny, co mají rádi dobré jídlo a rádi vaří a pečou. Pokusíme se o složitější recepty a využití netradičních surovin. Zaměříme se i na servírování a etiketu při stolování. Neopomeneme informace o zdravém životním stylu a zásadách správného stravování. Všichni se předem domluví, co chtějí v dalších hodinách kroužku vyzkoušet a ochutnat. O nákup surovin se postará vedoucí kroužku. 

Klub vaření speciál

ST 15:30-17:00

Věk 12-19

2 150 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je určen pro odvážné a mírně zkušené kuchařky a kuchaře, kteří se nebojí v kuchyni experimentovat. Kroužek je určen hlavně těm, co se chtějí dovědět něco o zdravém a moderním vaření. Nahlédneme i do kuchyně jiných zemí a pokusíme se o netradiční recepty a exotická jídla. Vyzkoušíme klasické i odlehčené varianty tradičních jídel. Dáme prostor fantazii i nápadům od členů kroužku. Nákup surovin zajistí vedoucí kroužku.

Klubíčko pátek

PÁ 09:00-11:00

Věk 0-5

2 000 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Tento kroužek je určen (nejen) maminkám na mateřské dovolené. K dispozici je vybavená herna s hračkami jak pro holčičky, tak pro kluky.  Dětem k jejich relaxaci nabízíme bazének s masážními míčky.  Maminky si tu můžou odpočinout od starostí všedních dní, děti poznají nové kamarády. Rádi Vám připravíme čaj, kafíčko. Pro zpestření navštívíme náš ZOO koutek se zvířátky. Místnosti jsou vybavené nábytkem připomínající školku, což je dobrá příprava na nástup do MŠ.   S sebou: svačinku, přezůvky, pohodlné oblečení, dobrou náladu :-) Je nutné vyplnit 1 přihlášku za dospělého a 1 přihlášku za dítě.

Klubíčko pondělí

PO 09:00-11:00

Věk 0-5

2 000 Kč / rok

hp ALFA

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek je určen (nejen) maminkám na mateřské dovolené. K dispozici je vybavená herna s hračkami jak pro holčičky, tak pro kluky.  Dětem k jejich relaxaci nabízíme bazének s masážními míčky.  Maminky si tu můžou odpočinout od starostí všedních dní, děti poznají nové kamarády. Rádi Vám připravíme čaj, kafíčko. Pro zpestření navštívíme náš ZOO koutek se zvířátky. Místnosti jsou vybavené nábytkem připomínající školku, což je dobrá příprava na nástup do MŠ.   S sebou: svačinku, přezůvky, pohodlné oblečení, dobrou náladu :-) Je nutné vyplnit 1 přihlášku za dospělého a 1 přihlášku za dítě.

Kreativní klubík 4+

ÚT 16:30-17:30

Věk 4-6

1 650 Kč / rok

hp ALFA

Poslední 4 místa

Máte doma malého tvořivého šikulku? Nechte ho s námi si hrát a tvořit. Činnost tohoto kroužku je zaměřena na drobnou rukodělnou činnost, stříhání, malování, kreslení a modelování. Vše je předáváno dětem veselou a hravou formou, která je přizpůsobená věku dětí 4 - 6 let. Kroužek probíhá v herně s hračkami a relaxačním bazénkem s míčky. Ve volné chvilce mezi tvořením si zde děti mohou pohrát.

Kruhový trénink

ČT 18:30-19:30

Věk 15-99

1 550 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Většina lidí si obvykle stěžuje, že nemají čas cvičit.  Kruhový trénink pro ně přináší ideální a fungující řešení. Jedná se o rozličně komponovaný tréninkový systém s prvky mnoha osvědčených aerobních i anaerobních cvičení. Trend kruhového tréninku k nám přišel z USA díky využití rozličných tréninkových pomůcek a metod je cvičení zábavné, efektivní, respektuje individualitu každého cvičence a není tedy problém, aby v jedné tréninkové skupině cvičili lidé různého věku nebo fyzické zdatnosti. Každý si v tréninku najde své a odchází vždy pozitivně naladěn. Kroužek je určen pro dívky i chlapce od 15 do 18 let. Po domluvě lze i starší.

Kulečník - pokročilí ST

ST 17:30-19:00

Věk 8-18

1 850 Kč / rok

Externí prostory

Poslední 4 místa

Kulečník = sport pro každého! V kroužku boříme mýty o kulečníku, jako hospodské zábavě. Děti se seznámí s různými variantami tohoto oblíbeného sportu, pod vedením zkušených trenérů, kteří jsou držeteli několika medailových úspěchů nejen na české, ale i mezinárodní úrovni. Tréninky probíhají v prostorách kulečníkové herny Maple pool club

Kulečník - pokročilí PO

PO 17:30-19:00

Věk 8-18

1 850 Kč / rok

Externí prostory

Volno

Kulečník = sport pro každého! V kroužku boříme mýty o kulečníku, jako hospodské zábavě. Děti se seznámí s různými variantami tohoto oblíbeného sportu, pod vedením zkušených trenérů, kteří jsou držeteli několika medailových úspěchů nejen na české, ale i mezinárodní úrovni. Tréninky probíhají v prostorách kulečníkové herny Maple pool club

Kulečník - začátečníci PO

PO 16:30-18:00

Věk 8-15

1 850 Kč / rok

Externí prostory

Poslední 2 místa

Kulečník = sport pro každého! V kroužku boříme mýty o kulečníku, jako hospodské zábavě. Děti se seznámí s různými variantami tohoto oblíbeného sportu, pod vedením zkušených trenérů, kteří jsou držeteli několika medailových úspěchů nejen na české, ale i mezinárodní úrovni. Tréninky probíhají v prostorách kulečníkové herny Maple pool club

Kulečník - začátečníci ST

ST 16:30-18:00

Věk 8-15

1 850 Kč / rok

Externí prostory

Volno

Kulečník = sport pro každého! V kroužku boříme mýty o kulečníku, jako hospodské zábavě. Děti se seznámí s různými variantami tohoto oblíbeného sportu, pod vedením zkušených trenérů, kteří jsou držeteli několika medailových úspěchů nejen na české, ale i mezinárodní úrovni. Tréninky probíhají v prostorách kulečníkové herny Maple pool club

Kurz šití

ÚT 17:30-19:00

Věk 18-99

hp ALFA

Obsazeno

Pokud jste nikdy na šicím stroji nešily, nebo jen málo, budete zde správně. Nevíte jak začít? Začneme s jednoduššími kousky. Tento kurz bude 5ti měsíční, kde půjdete krok po kroku. Na zahajovací hodině se domluvíte, co si chcete vyzkoušet, jaký si máte koupit materiál. Cena kroužku obsahuje pouze lektorné.

Legoholky

ÚT 17:00-18:00

Věk 7-10

1 650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je zaměřený na rozvoj kreativního myšlení a manuální zručnost. Lego rozvíjí dětskou fantazii, patří mezi nejzábavnější didaktické hračky. Děvčata si vyzkouší sestavit připravené dívčí stavebnice podle plánku, nebo využijí své nápady a fantazii.Pro zpestření kroužku zi zahrajeme oblíbené hry, jako je Hvězda, Bomba, Match Madness. V kroužku je pohodová a příjemná atmosféra, děti spolupracují.

Legomodeláři - pondělí 1

PO 14:00-15:30

Věk 6-8

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je zaměřený na rozvoj kreativního myšlení a manuální zručnosti. Lego rozvíjí dětskou fantazii, patří mezi nejzábavnější didaktické hračky. Účastníci si vyzkouší sestavit připravené stavebnice podle plánku, nebo při sestavování kostiček využijí své nápady a vlastní kreativitu.

Legomodeláři - pondělí 2

PO 15:30-17:00

Věk 8-12

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je zaměřený na rozvoj kreativního myšlení a manuální zručnosti. Lego rozvíjí dětskou fantazii, patří mezi nejzábavnější didaktické hračky. Účastníci si vyzkouší sestavit připravené stavebnice podle plánku, nebo při sestavování kostiček využijí své nápady a vlastní kreativitu.

Legomodeláři - úterý 1

ÚT 14:00-15:30

Věk 8-12

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je zaměřený na rozvoj kreativního myšlení a manuální zručnosti. Lego rozvíjí dětskou fantazii, patří mezi nejzábavnější didaktické hračky. Účastníci si vyzkouší sestavit připravené stavebnice podle plánku, nebo při sestavování kostiček využijí své nápady a vlastní kreativitu.

Legomodeláři - úterý 2

ÚT 15:30-17:00

Věk 8-12

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je zaměřený na rozvoj kreativního myšlení a manuální zručnosti. Lego rozvíjí dětskou fantazii, patří mezi nejzábavnější didaktické hračky. Účastníci si vyzkouší sestavit připravené stavebnice podle plánku, nebo při sestavování kostiček využijí své nápady a vlastní kreativitu.

Letečtí modeláři

ČT 15:30-17:00

Věk 7-12

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je zaměřen na stavbu funkčních modelů, které jsou použitelné pro soutěžní létání. Modely se staví většinou z balzy a nosníků. Děti maji možnost se zúčastnit i závodů leteckých modelů. Několikrát do roka mají vlastní oddílové závody v létání. Ukázky tvorby https://ddmalfa.rajce.idnes.cz/Letecti_modelari/

Lezení na umělé stěně - pokročilí

Věk 5-9

2 250 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Jedná se o lezení na umělé stěně přímo v DDM ALFA, která je stavěna přímo pro výuku základů lezní pro nejmenší děti. Děti budou v průběhu září rozděleny do skupin, jakmile budeme znát přesné termíny konání kroužku. Vedoucí kroužku jsou studenti a neznají bohužel dostatečně dopředu svůj školní rozvrh. Základním předpokladem je přiměřená samostatnost a zvládnutí strachu. Lezení je vedeno hravou formou. V rámci kroužku by děti měly rozvíjet svoji obratnost, techniku a sílu. Lezení bude probíhat bez lana nad matracemi a také s lanem. Náplní kroužku bude také seznámení s lezeckou průpravou. Z bezpečnostních důvodů je kapacita kroužku omezena na šest dětí ve skupině, zároveň je tak zajištěn dostatečně individuální přístup.

Lezení na umělé stěně - začátečníci

Věk 4-7

2 250 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Jedná se o lezení na umělé stěně přímo v DDM ALFA, která je stavěna přímo pro výuku základů lezní pro nejmenší děti. Děti budou v průběhu září rozděleny do skupin, jakmile budeme znát přesné termíny konání kroužku. Vedoucí kroužku jsou studenti a neznají bohužel dostatečně dopředu svůj školní rozvrh. Základním předpokladem je přiměřená samostatnost a zvládnutí strachu. Lezení je vedeno hravou formou. V rámci kroužku by děti měly rozvíjet svoji obratnost, techniku a sílu. Lezení bude probíhat bez lana nad matracemi a také s lanem. Náplní kroužku bude také seznámení s lezeckou průpravou. Z bezpečnostních důvodů je kapacita kroužku omezena na šest dětí ve skupině, zároveň je tak zajištěn dostatečně individuální přístup.

Lidová muzika Radost

PO 17:00-18:00

Věk 14-20

1 650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Lidová muzika - je součástí souboru FS Radost. Muzika doprovází soubor na jeho vystoupeních. Hraje na Setkání lidových muzik. Účastní se zahraničních zájezdů. Uvítáme dechové a smyčcové nástroje.

Lidový tanec a zpěv

ST 17:00-18:00

Věk 4-6

1 450 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek pro chlapce a dívky předškolního věku od 4 let, základní pohybová a taneční průprava, lidová říkadla, písničky, nácvik jednoduchých choreografií. Kroužek je koncipovaný bez přítomnosti rodičů. V průběhu roku budou zařazeny ukázkové hodiny a vánoční besídka. Na závěr školního roku děti vystupují v rámci akcí DDM ALFA. Po ročním absolování kroužku možnost vstupu bez konkurzu do FS Holoubek - Radost podle věkové kategorie. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 4 - 5 let.

Malířská výtvarná dílna

Věk 8-15

1 750 Kč / rok

hp ALFA

Obsazeno

Kroužek je určený pro děti ze základní školy. Je zaměřený především na malbu a malířské techniky a styly napříč dějinami či různými kulturami. Kresba je zahrnuta v návrhové přípravě a v oblasti skicování. Zpočátku žák maluje věci a přírodniny, poté je zkouší komponovat a nakonec provádí stylizaci nebo ornament, abstraktní malbu. Zkouší různé malířské experimenty, kombinované techniky. Mezi úkoly malířské dílny také patří seznámit děti se správnou údržbou malířského náčiní a pořádku na svém pracovišti. Součástí hodin může být též návštěva galerií Pardubic, účast na jejich výstavách a animačních programech dle dohody vedoucího kroužku, rodičů a vedoucího oddělení estetiky. Den a čas kroužku bude upřesněný během měsíce září.

Malujeme s radostí

ČT 16:30-17:30

Věk 4-6

1 650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je pro děti, které rády tráví čas s papírem, tužkou, pastelkami a rukodělnými činnostmi. Činnost probíhá hravou a pohodovou formou, kde si procvičí jemnou motoriku a manuální zručnost v předškolním věku. Děti malují, stříhají, lepí. Vytváří výrobky podle ročních období. Kroužek probíhá v Ateliéru, kde jsou děti obklopeny příjemným výtvarným prostředím.

Malý zdravotník

Věk 10-15

1 650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Po absolvování tohoto kroužku mohou účastníci získat potvrzení o účasti. Potvrzení slouží jako doklad a plusový bod k přijímacím zkouškám na střední školy se zdravotnickým a sociálním zaměřením. Děti se zde seznámí s lidským tělem, dozvědí se, jak který orgán funguje a co řídí. Zjistí, co je to zdravý životní styl a jak se chránit před možnými úrazy. A co je ještě důležitější – naučí se vyhodnocovat život ohrožující situace, včas reagovat, osvojí si správné postupy poskytování první pomoci. Vše bude probíhat zábavnou formou, pomocí praktických ukázek.

Mazlíci

ST 16:00-17:00

Věk 5-7

1 450 Kč / rok

hp ALFA

Poslední 4 místa

Děti se společně s vedoucím starají o zvířátka. Vyměňují podestýlku a krmí zvířátka. Zábavnou formou se dozví, jak zvířátka žijí ve volné přírodě a jak se o ně starat v domácím chovu. V našem ZOO koutku si děti  budou moci vyzkoušet péči o morčata, křečky, zakrslé králíčky, agamy vousaté, želvu suchochozemskou, chameleona, gekončíky,osmáky. K pozorovát budou oblovky, strašilky, cvrčky, myšky, krajtu. Popovídají si s našim papouškem Oliverem, Kakadu bílým.

Modelářská dílna

ÚT 17:00-18:00

Věk 6-9

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je zaměřený na zvládnutí základních dovedností v dílně. Postupně si ukážeme a vyzkoušíme všechny běžně dostupné nástroje. Děti se dostanou k práci se dřevem, kovem, ale také třeba k pájení a dalším činnostem. Ke konci roku nás navštíví lektoři z jiných technických kroužků (elektrotechnici, plastikoví modeláři, letečtí modeláři apod.) a udělají nám ukázkové hodiny. Děti pak budou mít možnost si vše vyzkoušet a rozhodnout se, kam se vrhnou příští rok.

Moderní balet

PO 17:30-18:30

Věk 7-11

1 550 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Jedná se o moderní pojetí baletu bez špiček. Základem bude baletní průprava, kroky, točky a prvky moderního tance. Děvčata získají základní taneční průpravu, kde je dbáno na správné držení těla a všestranný pohybový rozvoj. Budou rozvíjet prostorovou orientaci, vnímání hudby, zlepší svou fyzickou kondici. Zaměří se také na výraz a improvizaci, které k baletu neodmyslitelně patří. Děvčata mohou vystoupit v rámci akcí DDM ALFA.

Papíroví modeláři

Věk 8-12

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je určen pro začínající modeláře. Naučíme se pracovat s papírem formou stříhání, lepení, drobných dekorací. Podle šikovnosti účastníků se dostaneme k tvorbě různě náročných papírových modelů. Vedoucí kroužku: Michal Čumpl

Papíroví modeláři - ZŠ Polabiny 2

ÚT 13:00-13:45

Věk 8-12

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je určen pro začínající modeláře. Naučíme se pracovat s papírem formou stříhání, lepení, drobných dekorací. Podle šikovnosti účastníků se dostaneme k tvorbě různě náročných papírových modelů. Vedoucí kroužku: Michal Čumpl

Píšeme všemi deseti - 1. pol

PO 13:00-14:00

Věk 8-14

hp ALFA

Volno

Možná stále datlujete, nebo používáte šest prstů... Psaní všemi deseti muže razantně vylepšit hned několik oblastí: Vyšší rychlost psaní / Ušetřený čas Lepší soustředění Omezení zdravotních rizik Tento kroužek je o základním vysvětlení, samostatné práci a mírnou korekcí lektora. Pokud se Vám nehodí nabízený čas, můžeme se dohodnout na jiném termínu. :)

Plastikoví modeláři

PÁ 16:00-17:30

Věk 7-12

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek pro modeláře všech úrovní. Naučíme se základy stavby modelu a to od počáteční úpravy až po nabarvení. V programu jsou i pokročilejší techniky jako např. tvorba patiny apod. Stavět je zde povoleno v podstatě vše, od letadel, tanků a lodí až po dioramy.

Počítače 1

ČT 14:00-15:00

Věk 7-12

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Děti se v tomto kroužku seznámí s jednotlivými částmi počítače a jejich funkcemi. Naučí se ovládat operační systém Windows, tvořit soubory a složky a pracovat s nimi. Budou se umět orientovat na klávesnici a pracovat s myší. Seznámí se s aplikacemi dodávanými se systémem Windows (Malování, Kalkulačka, Poznámkový blok). Naučí se tvořit textové dokumenty v programu MS Word a jednoduché prezentace v programu MS PowerPoint. Naučí se vyhledávat a zpracovávat informace získané na Internetu. Důležitou součásti kroužku bude i bezpečnost práce s počítačem a internetem.

Počítače 2

ST 15:00-16:00

Věk 7-12

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek navazuje na "Počítače 1". Půjdeme v jednotlivých programech více do hloubky, navíc si řekneme něco ke grafice a on-line nástrojích na úpravu obrázků.

Počítačová grafika

PO 18:00-19:30

Věk 10-14

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Náplní kroužku je tvorba 2D/3D grafiky a animací. Děti se během kurzu naučí základy grafiky, tedy rastrovou a vektorovou 2D grafiku. V kroužku budou používat programy Inkscape a Gimp. V případě zájmu skupiny postupně přejdeme na základy 3D modelování a texturování. Budeme k tomu používat program Blender. Rozložení práce a určení primárního oboru grafiky, ve kterém se bude po většinu roku pracovat (2D/3D), bude skutečně záviset na volbě skupiny účastníků a na jejich schopnostech. Předpokladem je dokonalá znalost ovládání PC a operačního systému Windows.

Programování - Rybitví 1

ČT 13:30-14:30

Věk 10-11

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Tento kroužek je určen výhradně pro žáky čtvrtých a pátých tříd, věk je uváděn orientačně jako povinný údaj v systému. Výuka bude probíhat na ZŠ Rybitví v počítačové učebně. Náplní kroužku je osvojení si základního přístupu k programování a tomu, jak funguje počítačový program. Naučíme se, jak takový algoritmus sestavit a jak ho poté aplikovat v programování. Dále se v tomto kurzu zaměříme na podmínky, pochopíme zákonitosti v kódu, budeme provádět ladění, rozpoznáme příčiny a následky našeho zásahu do kódu. Pracovat budeme v prostředí Scratch, což je výukový nástroj od MIT (jedné z nejslavnějších technických univerzit na světě - více na http://scratch.mit.edu). Cílem bude tvoření jednoduchých her, jako jsou např. Pong nebo Arkanoid.

Programování - Rybitví 2

ČT 14:30-15:30

Věk 12-13

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Tento kroužek je určen výhradně pro žáky šestých a sedmých tříd, věk je uváděn orientačně jako povinný údaj v systému. Výuka bude probíhat na ZŠ Rybitví v počítačové učebně. Náplň kroužku bude ze začátku sejná jako v mladší skupině (https://alfa.ddmalfa.cz/krouzky/617-programovani-rybitvi-1). Počítám ale s tím, že práce nám půjde rychleji a poslední jeden dva měsíce bychom mohli věnovat některému z jednodušších jazyků. Pracovat budeme v prostředí Scratch, což je výukový nástroj od MIT (jedné z nejslavnějších technických univerzit na světě - více na http://scratch.mit.edu). Ke konci roku se dostaneme do prostředí PSPad, popřípadě NetBeans.

Programování 1 - PO

PO 14:00-15:00

Věk 8-13

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Náplní kroužku je osvojení si základního přístupu k programování a tomu, jak funguje počítačový program. Naučíme se, jak takový algoritmus sestavit a jak ho poté aplikovat v programování. Pracovat budeme v prostředí Scratch, což je výukový nástroj od MIT (jedné z nejslavnějších technických univerzit na světě - více na http://scratch.mit.edu). Cílem bude tvoření jednoduchých her, jako jsou např. Pong nebo Arkanoid.

Programování 1 - ST

ST 14:00-15:00

Věk 8-13

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Náplní kroužku je osvojení si základního přístupu k programování a tomu, jak funguje počítačový program. Naučíme se, jak takový algoritmus sestavit a jak ho poté aplikovat v programování. Pracovat budeme v prostředí Scratch, což je výukový nástroj od MIT (jedné z nejslavnějších technických univerzit na světě - více na http://scratch.mit.edu). Cílem bude tvoření jednoduchých her, jako jsou např. Pong nebo Arkanoid.

Programování 1 - ZŠ Polabiny 2

ST 13:00-14:00

Věk 7-10

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Náplní kroužku je osvojení si základního přístupu k programování a tomu, jak funguje počítačový program. Naučíme se, jak takový algoritmus sestavit a jak ho poté aplikovat v programování. Pracovat budeme v prostředí Scratch, což je výukový nástroj od MIT (jedné z nejslavnějších technických univerzit na světě - více na http://scratch.mit.edu). Cílem bude tvoření jednoduchých her, jako jsou např. Pong nebo Arkanoid.

Programování 2

PO 15:00-16:00

Věk 9-13

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Tento kroužek slouží k plynulému přechodu mezi kroužky Programování 1 a Programování 3. Jedná se o přechod od skládání logických prvků a v prostředí Scratch ke psaní kódu v programátorském prostředí NetBean nebo JetBrains. Vhodným doplňkem k tomuto kroužku je kroužek Tvorba WWW stránek, kde se účastníci naučí základům tvorby webu a lépe se tak připraví na kroužek Programování 3.

Programování 3

ČT 18:30-20:00

Věk 10-14

2 250 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je vhodný jako pokračování po absolvování kroužku Programování - mírně pokročilí. Rozvíjí nabyté znalosti v algoritmech a ukazuje jejich implementaci v kódu, konkrétně PHP. Po základním osvojení si tohoto programovacího jazyka se dostaneme k základům objektově orientovaného programování. Cílem je vytvoření funkčních webových aplikací, které pracují na počítačích, tabletech a chytrých telefonech. Vhodným doplňkem k tomuto kroužku je kroužek Tvorba WWW, kde se účastníci naučí základům tvorby webu.

Příprava na talentové zkoušky 12 +

PO 15:00-16:30

Věk 12-15

1 750 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Tento kroužek je odborný. Děti se seznámí s kresbou a malbou, propojí teoretické znalosti s praktickou činností podle požadavků přijímacích talentových zkoušek na střední školy. Děti okrajově nahlédnou i do dějin kultury. Po absolvování tohoto kroužku mohou účastníci získat potvrzení o účasti. Potvrzení slouží jako doklad a plusový bod k přijímacím talentovým zkouškám.

Přípravka Holoubek

ST 17:00-18:00

Věk 3-5

1 450 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Přípravné oddělení folklorního souboru FS Holoubek. Je určený pro chlapce a dívky předškolního věku od 3 - 4 let. Děti se zábavnou formou, pomocí lidových říkadel a písniček naučí základní pohybovou a taneční průpravu. Secvičí malé choreografie. Na konci roku si malí tanečníci připraví krátké vystoupení pro rodiče. Po absolování přípravného roku možnost plynuĺe přestoupit do souboru Holoubek. Taneční hodina probíhá bez přítomnosti rodičů. Kroužek je určen pro věkovou kategorii: 3 - 4 let.

Radiový orientační běh

ÚT 17:00-18:30, ČT 17:00-18:30

Věk 10-18

2 250 Kč / rok

Externí prostory

Volno

ROB – je zkratka pro radiový orientační běh. Běh je situován do lesního prostředí, kde jsou na různých frekvencích umístěny vysílače. Úkolem je pomocí přijímače, který mají děti na uších, vyhledat skryté vysílačky a zaznamenat děrovačkou symboly na štítek, který mají při sobě. V cíli se počítá počet zaznamenaných vysílačů a čas, za který uběhly závodní trať. Tréninky probíhají většinou v přírodě běžeckou přípravou, při nepřízni počasí využívají tělocvičnu. Členové kroužku jezdí pravidelně na závody a jsou velmi úspěšní na republikové i evropské úrovni. Pro další podrobnosti o tomto tradičním a velmi zajímavém sportu neváhejte kontaktovat paní Jitku Šimáčkovou - simackova.jitka@rob-pce.cz

Ranní jóga

PO 08:00-09:00

Věk 18-99

hp ALFA

Poslední 4 místa

Ranní jóga je 5ti měsíční kurz, který začíná v říjnu a končí únorem. Ranní jóga je skvělým začátkem dne. Praxe plyne v pomalejším tempu, ale i přesto budeš cítit, že se tělo postupně protahuje, probouzí a plní energií do celého dne. A co tě čeká? Úvodní protažení. Dechové techniky. Pozdravy sluvce. Stojné pozice. Předklony, záklony. Závěrečná relaxace. V každé praxi nezapomínej poslouchat své tělo - bolest by neměla být součástí tvé praxe. Do všech pozic nemusíš nutně jít, kdykoliv je možné si přejít do pozice dítěte a odpočinout si.

RC letečtí modeláři

ST 16:00-17:30

Věk 8-15

1 750 Kč / rok

hp ALFA

Poslední místo!

RC modely letadel patří mezi velmi oblíbený obor modelářství. Modeláři zpočátku staví za vedení zkušeného vedoucího jednodušší modely, kde se seznamují s konstrukcí modelu a technikou řízení, kterou si reálně vyzkouší v praxi na modelářském letišti Modelpark pod hradem. Po získání zkušeností se stavbou a řízením cvičných modelů bude možné přistoupit ke stavbě vlastních modelů. Základní materiál a vybavení bude financováno z poplatku za kroužek. Zájmový útvar úzce spolupracuje s modelářským klubem MODELPARK pod hradem v Němčicích. Výuka v zimních měsících a za nepříznivého počasí probíhá V DDM ALFA. Praktické létání v Modelparku pod hradem. Doprava je v režii rodičů po konzultaci s vedoucím kroužku.

Rodinná výtvarka 5+

ÚT 16:30-17:30

Věk 5-8

650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

V tomto kroužku děti a rodiče stráví společně a hlavně krativně svůj volný čas. Procvičí jemnou i hrubou motoriku dětí. Společně vytvoří nápady z papíru, přírodních materiálů. Budou společně stříhat, lepit, dekorovat. Bude se jednat o týmovou práci rodiče či prarodiče a dítěte.  Do kroužku je nutné mít 1 přihlášku za dítě a 1 přihlášku za doprovod.

Rybáři mladší

ČT 16:00-17:00

Věk 7-10

1 450 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Základy teorie i praxe pro malé rybáře, začátečníky i pokročilé. Zacházení s prutem (dovednosti nahazování, vázání háčků aj.), vědomosti o rybách (krmení ryb, rozpoznávání ryb, lovné míry aj.). Jsou zařazeny praktické ukázky a po získání lístku i chytání u vody. Vedoucí připravují děti na rybářské zkoušky. Na konci měsíce dubna děti získávají rybářské lístky. Budou zajištěny formality k získání lístků a povolenek. Cena poplatku do Rybářského svazu není zahrnuta v ceně kroužku. Na konci roku proběhnou rybářské závody.

Rybáři starší

ČT 17:00-18:00

Věk 9-15

1 450 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Základy teorie i praxe pro malé rybáře, začátečníky i pokročilé. Zacházení s prutem (dovednosti nahazování, vázání háčků aj.), vědomosti o rybách (krmení ryb, rozpoznávání ryb, lovné míry aj.). Jsou zařazeny praktické ukázky a po získání lístku i chytání u vody. Vedoucí připravují děti na rybářské zkoušky. Na konci měsíce dubna děti získávají rybářské lístky. Budou zajištěny formality k získání lístků a povolenek. Cena poplatku do Rybářského svazu není zahrnuta v ceně kroužku. Na konci roku proběhnou rybářské závody.

Řemeslný ateliér

PO 16:30-18:00

Věk 10-15

1 750 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Zájmový kroužek s názvem Řemeslný ateliér je zaměřený na rukodělnou tvorbu, která využívá různorodosti materiálu, prolínající se rozličnými výtvarnými technikami. Děti se seznamují s možnostmi papíru a jeho netradiční podobou. Např. ruční nebo kašírovaný papír. Dále zde budou děti pracovat s textilem, seznámí se s rukodělnou prací např. vyšíváním, háčkováním, šitím či tkaním. Také malováním a tiskem na textil. Další materiály, se kterými se seznámí a poznají je sádra, fimo hmota, odpadový materiál, přírodniny a další. Cílem kroužku je posílit kreativní manuální dovednosti, zlepšit jemnou motoriku a prohloubit výtvarné cítění.

Sálová kopaná - přípravka

PO 17:30-18:30

Věk 4-8

2 250 Kč / rok

Externí prostory

Volno

Činnost v tomto zájmovém útvaru je zaměřena na všestranný pohybový rozvoj. Hlavním cílem je osvojení si základních fotbalových dovedností. Zdokonalení v oblasti svalové vytrvalosti, samostatné tvořivosti a prostorové orientace dětí. Činnost kroužku je po celý rok v tělocvičně, a je doplněna spoustou zábavných pohybových her.

Sálová kopaná - žáci

PO 18:30-19:30

Věk 9-15

2 250 Kč / rok

Externí prostory

Volno

Činnost v tomto zájmovém útvaru je zaměřena na všestranný pohybový rozvoj. Hlavním cílem je osvojení si základních fotbalových dovedností. Zdokonalení v oblasti svalové vytrvalosti, samostatné tvořivosti a prostorové orientace dětí. Činnost kroužku je po celý rok v tělocvičně, a je doplněna spoustou zábavných pohybových her. Samozřejmostí v této starší skupině je, že téměř všechny aktivity probíhají s míčem u nohy.

Senzomotorické hraní 1,5 - 2 roky

ST 09:00-10:00

Věk 1-2

2 000 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Senzomotorika je propojení mezi smysly a pohyby. Jedná se tedy o správnou souhru myšlení a pohybů rukou a nohou. Toto propojení a správné pochopení akce a reakce pomáhají v prvních letech života dítěte rozvíjet právě senzomotorické hračky, hry a hraní. Senzomotorické hraní bude probíhat s různými sypkými, tekutými a pevnými materiály. Na hodinu budou připravena stanoviště se senzomotorickým materiálem, kde si děti budou moci rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, třídit podle struktur, velikostí, poznat různé materiály. Naučí se spolupracovat, uklízet po sobě, realizovat své nápady a představy. Je nutné vyplnit 1 přihlášku za dospělého a 1 za dítě. Z důvodu pohody a pozornosti žádáme, aby každé dítě mělo svůj doprovod. Kroužek je finančně náročnější z důvodu pravidelné obnovy materiálu a příprav.

Senzomotorické hraní 2 - 3 roky

ST 10:00-11:00

Věk 2-3

650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Senzomotorika je propojení mezi smysly a pohyby. Jedná se tedy o správnou souhru myšlení a pohybů rukou a nohou. Toto propojení a správné pochopení akce a reakce pomáhají v prvních letech života dítěte rozvíjet právě senzomotorické hračky, hry a hraní. Senzomotorické hraní bude probíhat s různými sypkými, tekutými a pevnými materiály. Na hodinu budou připravena stanoviště se senzomotorickým materiálem, kde si děti budou moci rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, třídit podle struktur, velikostí, poznat různé materiály. Naučí se spolupracovat, uklízet po sobě, realizovat své nápady a představy. Je nutné vyplnit 1 přihlášku za dospělého a 1 za dítě. Z důvodu pohody a pozornosti žádáme, aby každé dítě mělo svůj doprovod. Kroužek je finančně náročnější z důvodu pravidelné obnovy materiálu a příprav.

Spikeball a jiné netradiční hry

ÚT 15:30-16:30

Věk 8-15

2 250 Kč / rok

Externí prostory

Volno

Spikeball Moderní míčový sport, který se hraje formou čtyřhy. Jedná se o velmi dynamickou a všestrannou sportovní hru, při které děti zlepšují svou rychlost, sílu, obratnost, koordinaci a hrubou motoriku. V činnosti kroužku si děti zahrají i další neobvyklé hry (kanjam, diskgolf, kubb,...). Kroužek bude probíhat v tělocvičně ZŠ Polabiny 3. V případě nižšího počtu zájemců bude kroužek probíhat v tělocvičně přímo v DDM.

Sportovky

ČT 15:00-16:00

Věk 6-8

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Cílem kroužku je u dětí rozvíjet všeobecnou pohybovou zdatnost, prostorovou orientaci, a hlavně získat zdravý návyk se sportu věnovat. V průběhu školního roku se děti seznámí jak s mnoho variantami různých pohybových her, tak si i vyzkouší některé z tradičních sportů.

Stolní tenis a sportovní hry

ÚT 14:30-15:30

Věk 7-12

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Stolní tenis – nácvik základních úderů, soutěže, turnaje. Tréninky probíhají v DDM ALFA na čtyřech stolech. Při tréninku je kladen důraz na individuální přístup ke každému hráči podle jeho herních dovedností. Děti mají možnost se zúčastnit příležitostných turnajů v rámci našich dvou pracovišť v Polabinách a na Dukle. Během kroužku se zaměřujeme mj. na všeobecný pohybový rozvoj dětí.

Stolní tenis a sportovní hry

PO 14:30-15:30

Věk 7-12

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Poslední 4 místa

Stolní tenis – nácvik základních úderů, soutěže, turnaje. Tréninky probíhají v DDM ALFA na čtyřech stolech. Při tréninku je kladen důraz na individuální přístup ke každému hráči podle jeho herních dovedností. Děti mají možnost se zúčastnit příležitostných turnajů v rámci našich dvou pracovišť v Polabinách a na Dukle. Během kroužku se zaměřujeme mj. na všeobecný pohybový rozvoj dětí.

Stolní tenis a sportovní hry

ST 15:00-16:00

Věk 7-12

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Stolní tenis – nácvik základních úderů, soutěže, turnaje. Tréninky probíhají v DDM ALFA na čtyřech stolech. Při tréninku je kladen důraz na individuální přístup ke každému hráči podle jeho herních dovedností. Děti mají možnost se zúčastnit příležitostných turnajů v rámci našich dvou pracovišť v Polabinách a na Dukle. Během kroužku se zaměřujeme mj. na všeobecný pohybový rozvoj dětí.

Stolní tenis a sportovní hry

ST 14:00-15:00

Věk 7-15

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Stolní tenis – nácvik základních úderů, soutěže, turnaje. Tréninky probíhají v DDM ALFA na čtyřech stolech. Při tréninku je kladen důraz na individuální přístup ke každému hráči podle jeho herních dovedností. Děti mají možnost se zúčastnit příležitostných turnajů v rámci našich dvou pracovišť v Polabinách a na Dukle. Během kroužku se zaměřujeme mj. na všeobecný pohybový rozvoj dětí.

Stolní tenis a sportovní hry

PO 15:30-16:30

Věk 7-12

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Přijímáme náhradníky

Stolní tenis – nácvik základních úderů, soutěže, turnaje. Tréninky probíhají v DDM ALFA na čtyřech stolech. Při tréninku je kladen důraz na individuální přístup ke každému hráči podle jeho herních dovedností. Děti mají možnost se zúčastnit příležitostných turnajů v rámci našich dvou pracovišť v Polabinách a na Dukle. Během kroužku se zaměřujeme mj. na všeobecný pohybový rozvoj dětí.

Street dance - mladší

ÚT 16:30-17:25

Věk 8-13

1 550 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Street dance zahrnuje všechny pouliční tance, ve kterých si nachází stále větší oblibu mladá generace. Všechny tyto tance jsou neoddělitelně spjaty s konkrétní hudbou a životním stylem. Tanečníci se pohybují volně a dokonce se snaží vymýšlet a tvořit svůj vlastní osobní styl. Naším cílem bude vytvořit v nesoutěžním a uvolněném prostředí skupinku dětí, které se chtějí "tanečně vydovádět". Děti se naučí základní techniky a kroky tance. V závěru roku vystoupí na akcích pořádaných DDM ALFA

Street dance - starší

ÚT 17:30-18:30

Věk 13-18

1 550 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Street dance zahrnuje všechny pouliční tance, ve kterých si nachází stále větší oblibu mladá generace. Všechny tyto tance jsou neoddělitelně spjaty s konkrétní hudbou a životním stylem. Tanečníci se pohybují volně a dokonce se snaží vymýšlet a tvořit svůj vlastní osobní styl. Naším cílem bude vytvořit v nesoutěžním a uvolněném prostředí skupinku dětí, které se chtějí "tanečně vydovádět". Děti se naučí základní techniky a kroky tance. V závěru roku vystoupí na akcích pořádaných DDM ALFA

Šachy

ST 15:30-17:00

Věk 6-14

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Hlavním cílem je naučit děti základům šachu, rozvíjet logické uvažování a rozumové schopnosti. Hráči se během školního roku mohou zúčastnit několika amatérských turnajů. V případě většího zájmu je zde možnost kroužek rozšířit o další pro pokročilé a do budoucna hráče přihlásit do soutěže.

Tananynkum

PO 09:30-10:30

Věk 2-5

1 000 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je pro dětičky a maminky, které mají rádi písničky a pohyb. Společně si zazpíváme známé dětské písničky. Každou hodinu se naučíme novou písničku a spojíme ji s pohybem. Zapojíme ručičky prstovou gymnastikou. Součástí hodiny je malé rozcvičení na rozvinutí pohybových dovedností dětí. Budeme pracovat s rekvizitami pro zpestření jednotlivých cviků. Na konci hodiny děti zrelaxují u krátké pohádky. Pobyt v DDM ALFA si můžete zpestřit prohlídkou našeho ZOO koutku.

Tancománie

ST 15:00-16:00

Věk 7-10

1 450 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek pro chlapce a dívky od 1 - 3 třídy. Děti za pomoci písniček a říkadel si osvojí základy pohybové průpravy. Naučí správnému držení těla, rytmizace a základní taneční kroky. Seznámí se s různými tanečními styly. Lidový tanec, country, společenský a moderní tanec. Budeme se učit jednoduché taneční choreografie. Budou probíhat ukázkové hodiny pro rodiče.

Tančíme s radostí ZŠ Ostřešany

PÁ 13:00-14:00

Věk 6-9

1 350 Kč / rok

Externí prostory

Volno

Kroužek pro chlapce a dívky od 1-3 třídy ZŠ Ostřešany. Naučí se základy pohybové a taneční průpravy, rytmizace,správné držení těla a jeho ovládání, vše na základě lidových říkadel a písniček. Budeme se učit jednoduché choreografie. Poznáme různé styly tanců od lidových, country, společenských i moderních. Připravíme ukázkovou hodinu pro rodiče.

Tančíme s radostí ZŠ Rybitví

ČT 13:30-14:30

Věk 6-9

1 650 Kč / rok

Externí prostory

Volno

Kroužek pro chlapce a dívky od 1 - 3 třídy ZŠ Rybitví. Děti za pomoci písniček a říkadel si osvojí základy pohybové průpravy. Naučí správnému držení těla, rytmizace a základní taneční kroky. Seznámí se s různými tanečními styly. Lidový tanec, country, společenský a moderní tanec. Budeme se učit jednoduché taneční choreografie. Cílem kroužku je naučit děti mít radost z pohybu a rozvíjení taneční a pohybové zdatnosti.

Taneční gymnastika - mladší

Věk 6-9

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Den a čas kroužku bude upřesněn během září. Kroužek je pro dívky, které nechtějí sportovní gymnastiku provozovat závodně, ale zároveň jim nestačí cvičit pouze na nářadí a raději by cvičily s hudební doprovodem. Během tréninku si děvčata připraví společnou sestavu, se kterou budou moct vystoupit na akcích v rámci DDM ALFA nebo na soutěži. Spojení hudby a pohybu je u děvčat velmi oblíbené. Propojení gymnastických prvků do choreografie dává kroužku další atraktivní rozměr. Sportovní sál je vybaven airtreckem, hrazdou, kladinou a dalším nářadím pro nácvik gymnastických prvků.

Taneční gymnastika - starší

Věk 10-13

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Den a čas kroužku bude upřesněn během září. Kroužek je určen pro dívky, které nechtějí dělat sportovní gymnastiku závodně, ale už zvládají základní prvky jako kotoul vzad, kotoul vpřed, kotoul ze stoje, aj. Děvčata necvičí pouze s náčiním, ale i s hudebním doprovodem a během roku secvičí choreografii se kterou mohou vystoupit na akcích v rámci DDM ALFA nebo na soutěžích. Spojení hudby a pohybu je u děvčat velmi oblíbené. Propojení gymnastických prvků do choreografie dává kroužku další atraktivní rozměr. Sportovní sál je vybaven airtreckem, hrazdou, kladinou a dalším nářadím pro nácvik gymnastických prvků.

Taneční přípravka ALFA

ÚT 16:30-17:30

Věk 4-6

1 550 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Taneční a pohybová příprava pro děti od 4 let. Děti se naučí základní baletní prvky, seznámí se s různými tanečními styly. Důraz se klade na správné držení těla a všeobecný pohybový rozvoj. Hodina je vedena hravou formou a děti jsou vedeny k radosti z pohybu. Taneční prvky jsou prokládány hrou a aerobním cvičením. Děti si osvojí i základy gymnastiky. Během roku se děti mohou naučit krátkou choreografii.

Teen jóga 12+

ÚT 18:15-19:15

Věk 12-16

1 650 Kč / rok

hp ALFA

Poslední 4 místa

Lekce Teen jógy je určena pro teenagery ve věku 12 - 16 let, které láka jóga, nebo jiná podobná fyzická aktivita. A co je čeká? Úvodní protažení. Dechové techniky. Pozdravy slunce. Stojné pozice. Předklony, záklony. Závěrečná relaxace. Součástí hodin je uvolněná atmosféra, ve které nedochází k žádné soutěživosti. Pomalu se dostaví postupné zlepšení fyzické i psychické kondice, naučí se respektovat své tělo a emoce.

Tvorba WWW stránek

PO 16:00-17:00

Věk 8-14

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Děti se seznámí s jedním z nejjednodušších programovacích jazyků - html. Budeme se pohybovat v programovacím prostředí PSPad, kde se naučíme základy. Po té se přesuneme do kódu CSS, podle rychlosti skupiny se dostaneme k DHTML a dalším. Kroužej je vhodným doplňkem ke kroužkům zaměřeným na programování.

Utubering

PÁ 14:00-15:30

Věk 8-14

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Základem našeho kroužku bude pořizování a zpracování různých druhů videí, této činnosti se budeme věnovat téměř každou hodinu. V rámci kroužku se ale zaměříme také na různé oblasti spojené s Utuberingem. První oblast se týká právního povědomí – co smíme a nesmíme, co jsou to autorská práva, kde hledat free zdroje k práci atd. Druhá oblast se týká technické stránky. Zde se budeme učit zpracovávat fotky nebo videa, stříhat, přidávat titulky a různé přechody. Poslední částí bude samotná prezentace ve videu. Budeme se zdokonalovat v našem vystupování, odstraníme přebytečnou gestikulaci a naopak se zaměříme na výrazy, které jsou pro nás jedinečné. Předpokladem je dokonalá znalost ovládání PC a operačního systému Windows, práce se soubory a paměťovými zařízeními.

Všesportovky

ČT 14:00-15:00

Věk 8-11

1 850 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Cílem kroužku je u dětí rozvíjet všeobecnou pohybovou zdatnost, prostorovou orientaci, a hlavně získat zdravý návyk se sportu věnovat. V průběhu školního roku se děti seznámí jak s mnoho variantami různých pohybových her, tak si i vyzkouší některé z tradičních sportů.

Výtvarka, kreslení a malování

ČT 17:30-18:30

Věk 6-10

1 650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

V tomto kroužku děti začnou s perspektivou a s jejím správným použitím při kreslení. Využijí tužku, později barvy - akvarel, tempery, pastelky. Budou pracovat s fantazií, ale také s kreslením podle předlohy. Budou také stříhat, lepit, výtvarničit. Vedoucí kroužku chce probudit v dětech chuť výtvarně pracovat a také vyjadřovat své emoce na papír.

Výtvarná dílna

ÚT 15:30-16:30

Věk 8-15

1 650 Kč / rok

hp ALFA

Poslední 4 místa

Kroužek je zaměřený na tvorbu s různorodým výtvarným a přírodním materiálem. Děti malují, stříhají, lepí. Vyváří výrobky podle ročních období, drobné bytové dekorace.  ​Děti si předem vybírají činnnost na příští hodinu z nápadů a námětů připravených pro inspiraci. Hodina probíhá hravou a pohodovou formou. 

Základy kresby a malby 5 +

Věk 5-8

1 650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Obsahem a cílem tohoto kroužku je zvládnutí jednoduchých kresebných a malířských technik pro děti od 5 let. Děti se naučí používat štětce, pracovat s různými barvami, rozpoznávat jednotlivé techniky. Den a čas kroužku bude upřesněný během měsíce září.

Základy kresby a malby 8 +

PO 14:00-15:00

Věk 8-10

1 650 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Obsahem a cílem kroužku je zvládnutí jednoduchých kresebných a malířských technik pro děti od osmi let. Děti se naučí používat štětce, pracovat s různými barvami, rozpoznávat jednotlivé techniky. Kroužek vede pí. Lenka Topolská - Vlasáková, pedagog výtvarných technik.

Základy robotiky - mladší

ČT 16:30-17:30

Věk 8-10

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Přijímáme náhradníky

Výuku zahájíme s Lego WeDo2.0. WeDo se k počítači připojuje pomocí Bluetooth, má reprezentativní repertoár Lego kostiček, jeden motor a nepřeberné množství návodů na stavbu a programování. Vzhledem k věku některých účastníků plánujeme kromě obecného úvodu zahájit standardními jednoduchými modely a vlastním obrázkovým programovacím jazykem, který je vhodný i pro ty nejmladší okolo 2. a 3. třídy. Postupně pak nasadíme stále složitější modely i programy včetně postupného nasazování jazyka Scratch 3.0, se kterým je WeDo 2.0 kompatibilní. Až ve druhé polovině výukového roku nasadíme Edisony, kteří mají trochu složitější způsob programování, mají už 2 motory a zajímavá čidla. Edison je navíc vybaven i komplexní sadou programovacích jazyků – vlastní obrázkový jazyk, jazyk typu Scratch a jazyk, vycházející z jazyka Python. Ke všemu máme intranetový systém, který průběžně doplňujeme a upravujeme.

Základy robotiky - starší

ČT 17:30-18:30

Věk 10-12

2 050 Kč / rok

hp ALFA

Volno

V tomto kroužku chceme naplno využít stavebnice Lego Boost, které mají snad největší repertoár lego dílků ze všech stavebnic a ke kterým postupně vznikají nové programovací nástroje. To umožňuje stále komplexnější využití. Kromě standardního Boost jazyka se přidalo i začlenění Boost do rodiny Powered Up, což umožňuje ve stejném rozsahu příkazů i vytváření jednoduchých kontrolérů, spojování více periferií včetně těch z WeDo, připojení klasického ovladače a další. To vše s postupně s rozrůstajícím počtem velmi zajímavých stavebních modelů dává předpoklad, že program určitě namotivovuje i ty, kteří už mají s Boostem v DDM zkušenosti z minulých ročníků. Před prázdninami byl navíc uvolněn i plnohodnotný programovací nástroj Pybrick v jazyce Python, který umožní v letním semestru rozšířit výuku o základy programovaní Boostu v jazyce Python. Předpokladem toho programu je využití tabletů DDM. Stejně jako v kroužku pro Mladší, i tady je veškeré plánování práce a poskytovaní stavebních plánů a programovacích jazyků řízeno vlastním intranetovým systémem, do kterého je možné kdykoliv nahlédnou v případě zájmu o konkrétní lekce nebo příklady.

Zázraky přírody

Věk 7-12

1 550 Kč / rok

hp ALFA

Volno

Kroužek je určen pro chlapce a děvčata, které zajímá příroda a vše co do ní patří. V průběhu roku děti poznají mnoho zajímavého ze světa fauny i flóry. Poznají jak fungují přírodní procesy a jak lidé umí využívat geniality přírody ke svému prospěchu. Čeká na ně spousta dalších překvapení spojená s přírodou ve formě zajímavých pokusů. Podívají se na svět pod mikroskopem a naučí se s ním pracovat. Nedílnou součástí budou zajímavé videoprojekce. Při příznivém počasí budou děti trávit čas vycházkami do blízkého okolí, kde si ověří teorii v praxi. Plánujeme výlety, spojené s tématikou kroužku. Jako zpestření si děti mohou vyzkoušet péči o zvířata v našem ZOO koutku.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.